Tukes: Sähkölaitteistojen kunnossapidossa on vakavia puutteita

Tukesin mukaan tarkastuksissa havaitut vakavat puutteet osoittavat, että yritykset eivät riittävästi huolehdi turvallisuuskriittisistä laitteistoistaan.

SM Extra audioartikkelit

Koronaepidemiasta huolimatta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymät tarkastuslaitokset tekivät viime vuonna 120 000 lakisääteistä tarkastusta, eli yhtä paljon kuin aiempinakin vuosina.

Tarkastuksilla todettiin vakavia puutteita mm. sähkölaitteistojen ja sammutuslaitteistojen kunnossapidossa sekä lakisääteisten vastuuhenkilöiden nimeämisessä. Myös hissien tarkastuksissa annettiin runsaasti korjauskehotuksia.

Sähkölaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia tekee 105 valtuutettua tarkastajaa ja kolme valtuutettua laitosta. Valtuutetut laitokset tekivät sähkölaitteistoille noin 2100 varmennustarkastusta ja noin 1100 määräaikaistarkastusta. Tarkastuksista suurin osa kohdistui liike- ja teollisuusrakennuksiin.

Sekä varmennus- että määräaikaistarkastuksista yli puolessa kohteista oli merkittäviä puutteita esimerkiksi sähkölaitteiden rakenteissa ja kotelointiluokissa, sähkökaapeleiden suojauksessa, asennusdokumentaatiossa, urakoitsijan käyttöönottotarkastuksissa sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelmissa.

Tukesin johtaja Kirsi Levän mukaan yritysten johdon olisi tärkeää varmistua nykyistä paremmin, että tarkastuskohteessa vastuuhenkilöt on nimetty, lakisääteiset tarkastukset tilattu ja niiden edellyttämät korjaustoimet tehty.

Tukesin tiedote