Tukes: Sähkölaitteistojen kunnossapidossa on runsaasti puutteita

Viime vuonna tehdyissä sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksissa havaittiin niin paljon puutteita, että sähkölaitteistojen kunnossapito on valittu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tämän vuoden erityisvalvontateemaksi.

Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset ja valtuutetut tarkastajat tekivät sähkölaitteistoille viime vuonna 3 301 määräaikaistarkastusta. Näistä vain 31 prosentissa kohteista ei havaittu merkittäviksi laskettavia puutteita.

Tarkastuksissa puutteita löytyi sekä huolto-ohjelmien noudattamisessa, testauksissa että huollon laadussa. Pahimmassa tapauksessa lakisääteisiä määräaikaistarkastuksia on jätetty kokonaan tekemättä.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on teetettävä säännöllisin väliajoin kaikkiin yli tuhannen voltin suurjänniteliittymällä varustettuihin kohteisiin ja nimellisvirraltaan yli 35 A laitteistoihin pois lukien asuinrakennukset. Sähkölaitteiston kunto, turvallisuus ja laitteiston kunnossapidosta huolehtiminen on aina laitteiston haltijan – eli joko omistajan tai vuokraajan – vastuulla.

– Huolto- ja kunnossapito-ohjelmien noudattamisella on tärkeä merkitys turvallisuuden kannalta kriittisten laitteiden ja järjestelmien käytölle sekä henkilö- ja paloturvallisuudelle. Yritysjohdon on syytä varmistua, että turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden ja järjestelmien huoltamiseen on osoitettu riittävät resurssit ja että tarkastuksissa havaitut puutteet korjataan ripeästi, Tukesin ylitarkastaja Janne Kotiranta muistuttaa.

Tukes lisää sähkölaitteistojen kunnossapidon valvontaa. Valvonnan tavoitteena on pureutua määräaikaistarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamiseen ja havaittujen puutteiden taustalla vaikuttaviin perussyihin.

Tukesin tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!