Tukes poisti käytön johtajien rekisterin verkosta

Timo Iholin ja Esa TiainenTukesin Timo Iholin ja STULin Esa Tiainen vuoden 2019 Käytön johtajien teemapäivillä Vantaalla. Tilaisuus järjestetään jälleen 13.10, tällä kertaa huomattavasti edellistä kertaa väljemmin turvavälein.
Timo Iholin ja Esa TiainenTukesin Timo Iholin ja STULin Esa Tiainen vuoden 2019 Käytön johtajien teemapäivillä Vantaalla. Tilaisuus järjestetään jälleen 13.10, tällä kertaa huomattavasti edellistä kertaa väljemmin turvavälein.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on poistanut käytön johtajien rekisterin Internetistä, mikä aiheuttaa sähköturvallisuusriskejä. Virasto perustelee poistamista sillä, että rekisteri on henkilötietosuojalain vastainen. Julkisuuslaki kuitenkin edellyttää viranomaisten tietojen avoimuutta.

Viranomaisten asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Laki toteaa, että ”viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä.” Laki siis edellyttää, että kiinteistön sähkötöistä vastaavan käytön johtajan nimen on oltava julkisesti tiedossa.

Syksyn Onnimarkkinat ovat alkaneet!

Miksi käytön johtajien rekisteri on sitten poistettu?

– Sähkölaitteistojen käytön johtajien tiedot ovat niin julkisuuslain kuin erityisesti henkilötietolainsäädännön ja tietysti EU:n tietosuoja-asetuksen alaisia sekä niiden vankassa puristuksessa. Tukesin rekisterien uudistuksen yhteydessä jouduttiin peilaamaan asiaa tältäkin kantilta ja juuri sähköisenä julkipalveluna. Se on käytännössä henkilötietorekisteri eikä sellaisia saisi olla vapaasti Internetissä. Toki haemme sille vaihtoehtoja, mutta lainsäädännöstä tässä on nyt kyse, Tukesin ylitarkastaja Timo Iholin perustelee.

Iholin lisää, että aiemmin Tukes on julkaissut sähkölaitteistorekisteriä, josta Tukesin rekisteröimien sähkölaitteistojen haltijat ja käytön johtajat ovat voineet muun muassa tarkistaa sähkölaitteiston seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohdan.

Tutustu Sähköinfon verkkokursseihin =>

– Kun lainsäädäntöä muutettiin, eikä tarkastusilmoituksia enää tarvinnut tehdä Tukesille, rekisteri muuttui myös sitä kautta tarpeettomaksi. Puhelimitse ja sähköpostitse olemme pystyneet antamaan yksittäisiä tietoja.

Iholin kertoo, että Tukesilla on sähköinen palvelu, josta käytön johtajat näkevät omat tietonsa uusista kohteistaan. Sähkölaitteistojen ja käytön johtajien ilmoitukset hoituvat sähköisesti aluehallinnon E-asiointipalvelussa. Se ei kuitenkaan auta siihen ongelmaan, miten urakoitsijat löytävät käytön johtajien yhteystiedot.

– Haltijathan nimeävät käytön johtajat ja samalla yleensä tehdään huolto- ja kunnossapitosopimus – siinä yhteydessä kannattaa entistäkin tanakammin sopia menettelyt myös tiedonkulusta eri osapuolien kesken. Jotta ne tiedot saataisiin julkisuuteen, tarvitsemme lainsäädännöllisiä muutoksia, hän sanoo.

Poikkeuksena Iholin mainitsee urakoitsijarekisterin, jonka tiedot ovat edelleen verkossa.

– Sähköturvallisuuslaissa on erikseen sanottu, että saamme julkaista nämä tiedot. Siinä rekisterissä on vastuuhenkilö-, urakointioikeus- ja toiminnanharjoittajatiedot.

”Rekisterin puute on erittäin suuri riski”

Ennen sähköturvallisuuslain muutosta käytönjohtajakohteissa tehdyistä määräaikaistarkastuksista tuli tehdä ilmoitus Tukesin ylläpitämään sähkölaitteistorekisteriin. Rekisteri palveli siten myös tarkastustoimintaa.

– Ilmoitusvelvollisuuden jäätyä pois tätä hyötyä rekisteristä ei enää ollut, mutta käytönjohtajatiedolla on merkitystä myös sähköurakoitsijoille ja jakeluverkon haltijoille. Ennen sähkötöiden aloitusta on tarpeen sopia käytön johtajan kanssa töistä, ja julkinen rekisteri palvelisi hyvin tätä tarkoitusta, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin tekninen johtaja Esa Tiainen toteaa.

– Tukesin verkkosivuilla on useita rekistereitä, joissa on henkilötietoja, joten ihmetyttää, miten tämä poikkeaa niistä, Tiainen hämmästelee.

STULin kunnossapitoryhmän puheenjohtaja ja Kokemäen sähkö ja automaatio oy:n toimitusjohtaja Juhani Koskinen katsoo, että kyseessä on iso ongelma.

– Käytön johtajan kohteissa se on erittäin suuri riski, kun henkilön nimeä ei tiedetä. Ensiarvoisen tärkeää se on erityisesti tilanteissa, joissa sähköt pitäisi saada kytkettyä nopeasti pois päältä, kuten tulipaloissa ja sairaaloissa, jotta sähköjä ei oteta pois väärästä paikasta, hän sanoo.

Koskisen mielestä kyseiseen rekisteriin pitäisi päästä suoraan tai ainakin salasanojen kautta. Kunnossapitoryhmän puolesta hän vetoaakin Tukesiin, että rekisteri palautetaan julkiseksi ja käytön johtajille laaditaan pätevyysvaatimukset. Rekisteristä pitäisi tiedottaa myös sähkölaitteistojen haltijoille.

– Sähkölaitteistojen haltijoissa on paljon niitä, jotka eivät tunne käytön johtajiakaan, Koskinen harmittelee.

Käytön johtajan palkkaamisessa hänen mielestään pitäisi ensin ajatella turvallisuutta ja vasta sitten rahaa. Käytännössä tilanne on valitettavasti kuitenkin liian usein päinvastoin.

Kunnossapitoryhmän jäsen ja ISS-palvelut oy:n käytönjohdon päällikkö Jarmo Virtanen näkee ongelman paljolti samankaltaisena.

– Sähkösuunnittelijan tulisi lisätä sähkötyöselitykseen käytön johtajan yhteystiedot, sähkötyöohje ja sähkötöiden aloitusilmoitus, hän esittää lisäyksenä.

SÄKPY kaavailee osaratkaisuksi tietotarraa

Omaan ratkaisuunsa on päätynyt Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry, jonka puheenjohtaja Teijo Miettinen kertoo, että yhdistyksellä on menossa aiheeseen liittyvä tarrahanke.

– Siinä on tarkoitus laatia keltaisella väripohjalla oleva suorakaiteen muotoinen, muovinen liimatarra, joka kiinnitetään työmaalla sähköpääkeskuksiin. Tarrassa on teksti, jossa todetaan, että ennen sähkötöiden aloitusta tekijän on otettava yhteyttä laitteiston käytön johtajaan, jonka yhteystiedot ovat tarrassa

Ari Uusitalo, teksti

Artikkeli on julkaistu Sähkömaailma-lehden numerossa 8/2020.