Tukes: Kunnossapidossa on usein puutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että sähkötöiden johtajien ja käytönjohtajien pitää kiinnittää huomiota käyttöönottotarkastuksiin ja jatkuvaan kunnossapitoon.

Tukes on tehnyt yhteenvedon valtuutettujen tarkastajien ja laitosten ilmoittamista sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Ne tekivät 6006 varmennustarkastusta ja 3346 määräaikaistarkastusta vuonna 2019.

Uusintatarkastuksia ne joutuivat määräämään 112 kpl – varmennuksista 27 ja määräaikaisista 85. (Huom. oikaisu; Sähkömaailma-lehden marraskuun numerossa kerrottiin ennakkotietojen perusteella, että varmennustarkastuksista olisi määrätty 23 uusintatarkastusta.)

Käytön johtajan ja Sähkötöiden johtajan päivät tulevat taas.

Yli puolesta uusintatarkastukseen määrätyistä varmennustarkastuskohteista löytyi huomattavia asennusvirheitä. Tukesin mukaan monet varmennustarkastuksissa havaitut puutteet olisi estetty työvaiheittaisella käyttöönottotarkastuksella.

Virasto painottaa, että niin sähkötöiden johtajien kuin käytönjohtajien on syytä kiinnittää asiaan enemmän huomiota. Jatkossa asiaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota myös kenttävalvonnassa.

Tukesin tiedote

Tukes: Ryhtiä käyttöönottotarkastuksiin