Tukes: Aurinkosähköasennuksissa on havaittu runsaasti puutteita

Tukes on saanut viime aikoina runsaasti ilmoituksia aurinkosähköjärjestelmien asennuksissa havaituista virheistä ja puutteista.

Ilmoitukset ovat koskeneet lähes pelkästään pienempiä, varmennustarkastusvelvoitteen ulkopuolella olevia kohteita, kuten omakotitaloja.

– On huolestuttavaa havaita, että monissa tapauksissa aurinkosähköbuumi on sähköalan ammattilaistenkin osalta johtanut siihen, että asennuksia on tehty huolimattomasti, välinpitämättömästi, joskus jopa selkeästi ilman riittävää ammattitaitoa, mikä on johtanut siihen, että asennus ei täytä standardin turvallisuusvaatimuksia, Tukesin ylitarkastaja Esko Iivonen pahoittelee.

Esimerkiksi järjestelmän kaapelointeja on toteutettu todella huolimattomasti. Kaapeleita varten ei ole asennettu johtoteitä, minkä seurauksena kaapelit roikkuvat tai makaavat asennusstandardin vastaisesti katolla vapaana alttiina esimerkiksi veden ja alas liukuvan lumen ja jään aiheuttamille vahingoille.

– Tukesille toimitetuissa kuvissa on näkynyt kaapeleita sidottuina nippusiteillä kulkusiltoihin, syöksytorviin ja jopa lumiesteisiin. Kaapeleita on myös ollut puristuksessa räystäs- ja harjapeltien välissä tai asennettuna siten, että kaapelin vaippa voi painua ja rikkoutua teräviä reunoja vasten. Tällaiset virheet ja laiminlyönnit ovat omiaan aiheuttamaan vaaraa ja jopa tulipaloja, Iivonen sanoo.

Tukes muistuttaa, että johtojärjestelmien asentamista koskevat vaatimukset (SFS 6000 5-52; 522) koskevat myös aurinkosähköjärjestelmien DC-kaapelointia. Kaapeloinnit on asennettava siten, että ne kestävät koko käyttöikänsä ajan kaikki oletettavissa olevat ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat vaikutukset.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!