Tukes: 3G-verkon alasajo aiheuttaa vikoja paloilmoittimien toimintaan

Tukesin tietoon on tullut viime aikoina lukuisia paloilmoittimien ilmoituksensiirron häiriöitä. Häiriö voi johtaa palo- ja vikailmoituksen välittymisen viivästymiseen tai pahimmillaan estää sen kokonaan.

SM Extra audioartikkelit

Tukesin tietojen mukaan häiriöt johtuvat suurelta osin mobiiliverkoissa tehtävistä muutoksista, joissa 3G-verkon alasajon takia vanhemmat välitinlaitteet siirtyvät käyttämään 2G-verkkoa. Välitinkortit eivät välttämättä jatka toimintaansa suunnitellun mukaisesti mobiiliverkossa tapahtuvan muutoksen jälkeen, ja ongelman korjaamiseksi koko välitinkortti voidaan joutua vaihtamaan.

Paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoliikkeiden on hyvä varautua omalta osaltaan 3G-verkon alasajosta mahdollisesti aiheutuviin ilmoituksensiirtoon liittyviin häiriöihin myös omassa toiminnassaan. Havaituista ongelmista on ilmoitettava paloilmoittimen/sammutuslaitteiston välitinlaitteen toimittaneelle palveluntarjoajalle.

Ilmoituksensiirtoyhteyksien säännöllinen testaaminen kuukausikokeiden ja huoltojen yhteydessä on nyt korostetun tärkeää 3G-verkon alasajon tapahtuessa tämän ja ensi vuoden aikana.

Tukesin ammattilaistiedote paloilmoitinliikkeille

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!