Topi: Kansa pitää opettaa lukemaan

SM Extra audioartikkelit

Koronakurjuus jatkuu, joululounaskutsujakaan ei ole juuri tullut. Tiinan mielestä se on hyvä asia. Väitti, että joulupöydässä anopin rakkaudella tekemät laatikot tulevat tippumaan minulta kerrankin hyvin. Ruokaryyppyjen ja kalojen kanssa vastaavaa tippumisongelmaa hän ei ole vielä havainnut. Pitkäaikaisen avioliiton kokemuksiin perustuen Tiina ei pitänyt relevanttina väitettäni, että ilmainen ruoka on ollut ja edelleenkin on minulle lempiruokaa.

Sähköurakoitsijapäivätkin oli peruttu ja liittokokous typistetty nettiversioksi, tosin kohtalaisen hyvin toimivaksi. Hyvä juttu oli, että huomionosoitukset saatiin ansainneille jaetuksi, vaikka puitteet eivät olleet ihan odotuksien ja ansaitun mukaiset.

Pientä valoa pimeyteen toi alueosaston kokous, siellä sai ruokaa ja väliajalla kahvia ja pullaa, vertaista seuraa ja kiihkeää keskustelua. Liiton hallituksessa esillä ollut hallitus- ja valiokuntatyöskentelyä koskeva muutosesitysluonnos herätti kovasti kiinnostusta. Liitonmiehen vastailtua tarkentaviin kysymyksiin, sitä pidettiin varauksettomasti hyvänä.

Toisena esillä olleena, mieleen jäävänä asiana oli liiton viimeaikaiset panostukset alan opetukseen. Tavoitteenahan on ollut, että alan opetus on laadukasta ja tasalaatuista koko maassa.

Paikalla olleen opettajan mukaan opintouudistuksen tavoitteena työpaikoilla tapahtuvan opetuksen lisäksi on, että vähintään 20 % ammattiopinnoista suoritetaan verkkokoulutuksina. Aika kova haaste, kun Pisa-tutkimuksen mukaan joka kahdeksannen peruskoulun päättäneen lukutaidon tiedetään olevan puutteellinen. Se tarkoittaa sitä, että joka vuosi lähes 8 000 peruskoulun päättänyttä jää ilman nykymuotoisen toisen asteen opintoihin tarvittavaa lukutaitoa.

Pitäisikö verkkokurssit korvata webinaareilla, niin menisi oppi silmien lisäksi korvista sisään. Nykysysteemillä ei ole ihme, että moni keskeyttää opintonsa. Apua opintoihin lukutaidottomille ei ole siitä, että vihervasemmisto jatkaa oppivelvollisuutta eläkeikään asti.

Olisikohan paukut pitänyt panna perusopetukseen ja opettaa kansa lukemaan? Päätökset pitäisi tehdä tosiasioihin tukeutuen, ei aatteeseen, ja vaikutusarviot kannattaa tehdä etu-, ei jälkikäteen.

Isänä ja ammattiopintojensa päättäneiden loppusijoituspaikan omistajana

Terveisin;