Toimiiko sähköala vastuullisesti?

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Sähkömaailma Extran 2/2024 pääkirjoitus.

Sähköalalla, kuten muillakin elinkeinoelämän alueilla, vastuullisuuden merkitys yritystoiminnassa on kasvanut ja lisääntyy jatkossa yhä enemmän. Vastuullisuuden edistämiseksi on tulossa lainsäädäntöä. Useille yrityksille vastuullisuus on myös maine- ja kilpailukykytekijä, jota halutaan edistää, vaikkei velvoittavaa lainsäädäntöä olisikaan. Sähköalalla vastuullisuudella on merkittävä rooli esimerkiksi energiantuotannossa tai rakentamisessa. Vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti ympäristöä koskevaa, sosiaalista sekä yhteiskunnallista vastuuta. Suuremmat yritykset ovat heränneet vastuullisuusasioihin jo vuosia sitten, mutta vastuullisuus koskee kaikkia yrityksiä koosta riippumatta.

Sähköntuotannon vastuullisuuskysymykset liittyvät pitkälti sähköenergian tuotantotapaan. Ympäristövastuiden kannalta keskeinen kysymys toki on, syntyykö sähköntuotannossa hiilidioksidipäästöjä. Tämän lisäksi tulee arvioida, mikä on tuotantomuodon hiilijalanjälki ja mitkä ovat muut ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Vaikka tuuli- ja aurinkovoimalla tuotettu sähkö on puhdasta, tarvitaan näiden voimalaitosten rakentamiseen materiaaleja, niiden kuljetusta ja lopulta niiden purkua ja kaiken olisi tapahduttava mahdollisimman vastuullisesti ottaen huomioon vastuullisuuden kaikki eri osa-alueet. Vastuullisuusasioiden hoitaminen tulee voida myös todentaa luotettavasti.

Rakentamisessa sähkötekniikka muodostaa suhteellisen pienen osuuden koko rakentamisen materiaalitarpeista ja siten myös hiilijalanjäljestä. Kuitenkin nämäkin osuudet on otettava huomioon. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevaan rakentamislakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin on tulossa velvoitteita vastuullisuusasioiden hoitamiseen ja todentamiseen. Nämä velvoitteet koskevat rakennuksen koko elinkaarta asennustarvikkeiden valmistamisesta niiden asentamiseen ja käyttöön. Alalla on opiskeltava, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja samalla otettava se yhdeksi toiminnan kulmakivistä.

”Sähköalan vastuullisuus vaatii monipuolista näkemystä, jossa otetaan huomioon ympäristövaikutukset, sosiaaliset kysymykset ja eettiset näkökulmat.

Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailutekijä. Vastaavasti vastuullisuusasioiden hoitamattomuus voi johtaa siihen, ettei pääse edes tarjoamaan urakkaa. Vastuullinen sähköala pyrkii myös kehittämään kierrätettäviä materiaaleja ja vähentämään jätteen määrää.

Kokonaisuudessaan sähköalan vastuullisuus vaatii monipuolista näkemystä, jossa otetaan huomioon ympäristövaikutukset, sosiaaliset kysymykset ja eettiset näkökulmat. Yritykset, jotka sitoutuvat kestävään kehitykseen, voivat parantaa mainettaan, houkutella vastuullisia asiakkaita ja siten parantaa liiketoimintaansa. Sähköalan tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää toimia vastuullisesti ja kehittää kestäviä ratkaisuja.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja ja Sähköinfo oy:n tekninen johtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!