Telepätevyyden uusiminen onnistuu uudella verkkotestillä

Viiden vuoden välein uusittavan telepätevyyden osaamisvaatimukset voi osoittaa nyt myös uudella verkkotestillä.
Viiden vuoden välein uusittavan telepätevyyden osaamisvaatimukset voi osoittaa nyt myös uudella verkkotestillä.

Kiinteistön sisäverkkojen rakentajat voivat osoittaa ammattitaitonsa SETI oy:n myöntämillä pätevyyksillä.

Teleala kehittyy edelleen voimakkaasti. Sisäverkkomääräys 65 on päivittynyt lähes vuosittain. Asennusmenetelmät ja -tarvikkeet uudistuvat samalla, kun siirrytään nopeampiin laajakaistayhteyksiin ja -järjestelmiin.

Seti oy:n myöntämät AT-, A- ja T-vastuuhenkilöpätevyydet ovat voimassa kerrallaan viisi vuotta. Todistuksen uusinta edellyttää, että henkilö on ylläpitänyt teleasennukseen liittyvää osaamistaan. Tietojen ja taitojen ylläpidon voi osoittaa ylläpitokoulutustodistuksella tai osallistumalla verkkotestiin.

Setin hyväksymissä A- ja T-päteyyden ylläpitotesteissä osallistujia ohjeistetaan sisäverkkomääräyksen 65 käytännön soveltamiseen ajankohtaisilla kysymyksillä ja vastauksilla, joita verkkotestiin osallistujalta kysytään myös loppukokeessa otoksina.

Määräysten lisäksi testissä käsitellään teleurakoitsijan työn kannalta olennaisia asioita, kuten sisäverkon asennusmenetelmiä, kaapelityyppejä, vaadittavia testauslaitteita ja verkkojen tarkastus- ja dokumentointimenetelmiä. Loppukokeen läpäisy edellyttää, että osanottaja vastaa oikein vähintään 70 prosenttiin kysymyksistä. Testin voi tarvittaessa uusia. Verkkotestivalikoimaan on tulossa tämän vuoden aikana myös optisten liityntäverkkojen asentajien OL-pätevyyden ylläpitotesti.

Pätevyys osoittaa osaamisen

Telepätevyyksiä myöntää hakemuksesta SETI oy. Alan keskeiset toimijat, kuten rakennuttaja-, urakointi- ja operaattorijärjestöt ovat määrittäneet pätevyyskriteerit. Teleurakoitsijan pätevyydellä on merkitystä vertailtaessa urakkatarjouksia.

Suomen ammattikoulutusjärjestelmä tuottaa nykyisin pääasiassa perustiedot omaavia yleisasentajia. Sisäverkkoasentajan taitoja voi opiskella esimerkiksi osana ICT-asentajan tai sähköasentajan perus- tai ammattitutkinto-opintoja. Parhaiten alaan pääsee sisälle kokeneen teleurakoitsijan ohjauksessa. Käytännössä perinteinen mestari–kisälli -opiskelu on nykyisin vähäistä, joskin toivottavaa. Pätevöityminen alalle vie yleensä vuosia, minkä aikana työmenetelmät ja oikeat asennustarvikkeet ja laitteet tulevat tutuiksi.

Vuonna 2003 käynnistynyt teleurakoitsijan AT-hyväksyntäjärjestelmä edellyttää, että yrityksen vastuuhenkilöllä on soveltuva sähkö- tai ICT-alan tutkinto ja vähintään 4,5 vuoden työkokemus antenni- ja yleiskaapelointitöistä. Jos henkilöllä ei ole sähkö- tai ICT-alan tutkintoa, vaaditaan vähintään 12 vuoden työkokemus sekä soveltuva täydennyskoulutus. Jos yritys harjoittaa pelkästään yleiskaapelointia (T) tai antenniurakointia (A) tai optisten liityntäverkkojen urakointia (OL), yrityksen vastuuhenkilön työkokemusvaatimus on 3 vuotta, jos henkilöllä on soveltuva ammattitutkinto. Yrityshyväksyntä edellyttää lisäksi, että yrityksellä on käytettävissään vaaditut mittalaitteet ja ohjeistus asennus- ja ylläpitotoimintaan.

Hyville asennusmenetelmille on omat vaatimukset

Teleasennuksessa käytettävät hyvät asennusmenetelmät koostuvat viranomaisten ja alan eri toimijoiden ohjeista ja suosituksista. Sähkötieto ry:n julkaisema ST-ohjeisto sisältää kattavasti sisäverkkojen suunnitteluun, asennukseen ja ylläpitoon liittyviä käytännön ohje-kortteja, joissa on huomioitu määräyksen 65 vaatimukset.

Alan laitetoimittajien ja operaattorien tekninen tuki on asennusliikkeelle myös tärkeää. Esimerkiksi laitekohtaiset asennusohjeet on aina huomioitava, jotta takuuedellytykset säilyvät. Antenniurakoitsijan on tunnettava operaattorin viestintäverkon toimintaperiaate, kuten esimerkiksi kaapeli-tv- tai antenni-tv-verkossa käytettävän signaalin modulaatiotyyppi. Tämä on huomioitava vastaanottomittauksia suoritettaessa.

Testaaminen, tarkastus ja dokumentointi

Teleurakoitsijan velvollisuutena on vastaanottomittausten lisäksi tarkastaa käyttöönotettavan sisäverkon määräystenmukaisuus. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, josta ilmenee määräyksen 65 vaatimusten täyttyminen.

Tarkastuspöytäkirjaan liitetään määräyksen edellyttämät dokumentit, kuten verkon johtokaaviot, selvitykset liityntäkaapelien sisääntuloista, sisäverkkojen suorituskyvystä ja järjestelmäarvoista, rasioiden tyypeistä ja sijaintipaikoista, kaapelireiteistä ja -pituuksista sekä mittaustulokset.

Uutena vaatimuksena määräys 65:een tuli vuonna 2018 talo-, ali- ja kotijakamojen valokuvaamisvelvoite, jolla viranomaiset pyrkivät varmistamaan asennustyön vaatimustenmukaisuuden. Jakamoista ja pääteasennuksista otetut kuvat liitetään osaksi loppudokumentointia. Teleurakoitsijan dokumentointityötä helpottamaan on laadittu valmis tarkastuspöytäkirjalomake, joka on saatavissa ST-kortistopalvelusta (Severi-palvelu).

Tauno Hovatta, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!