Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun voittajaksi valittiin Tampereen kansi ja areena

Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2022 -kilpailun voittajaprojektissa tietomallinnusta oli käytetty innovatiivisesti ja laajasti läpi koko projektin.

Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards -kilpailu järjestetään vuosittain, ja siinä palkitaan parhaiten mallinnettua tietoa käyttäneet rakennusalan projektit. Alueellisten kisojen parhaimmat projektit vuosien 2021 ja 2022 kilpailuista osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään Tekla Global BIM Awards 2022 -kilpailuun.

Tuomariston perustelujen mukaan Tampereen kansi ja areena oli erittäin monipuolinen projekti vaikealla paikalla. Tietomallinnusta oli käytetty todella innovatiivisesti ja laajasti läpi koko projektin. Kaikki hankkeen suunnittelualat mallinsivat ja myös sidosryhmätyö mallien avulla oli erittäin laajaa.

Työmaalla oli panostettu työturvallisuuteen, siellä oli käytetty simulointia ja reaaliaikaista etenemisen seurantaa toteutettiin mallintamisen kautta. Näistä saatua tietoa käytettiin eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisessa. Työmaalla piti myös ottaa huomioon rakennuksen alla kulkeva junaliikenne.

Hankkeessa oli toteutettu Infra-BIMin mukainen lähtötietomalli, joka sisälsi kaiken saatavissa olevan lähtötiedon alueesta. Infra- ja liikennesuunnittelu oli toteutettu monipuolisesti ja liikennejärjestelyiden osalta oli käytetty simulointeja. Kestävä kehitys oli huomioitu projektissa monella tapaa, kuten lauhdelämmön talteenottojärjestelmällä ja aurinkokeräimillä.

Merkittävin ratkaisu oli oman parkkihallin rakentamatta jättäminen, julkista liikennettä suosien. Hanke on myös arkkitehtonisesti merkittävä kohde, jonka veistoksellinen muoto sopii paikkaan hienosti.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!