Tehokkaimpien latauslaitteiden myynti kaksinkertaistui alkuvuonna

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20 018 kappaletta, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Sähköteknisen kaupan liiton (STK) ylläpitämän tilaston mukaan latauslaitteiden myynti eteni tasaista tahtia, sillä sekä ensimmäisen että toisen vuosineljänneksen myynti oli noin 10 000 laitetta.

Useissa peruslatauslaitteiden malleissa on kaksi latauspistettä, jotka palvelevat vierekkäisiä autopaikkoja. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla myydyt latauslaitteet sisälsivät yhteensä 26 493 latauspistettä, joista hidaslatauspisteitä oli 10 907 ja peruslatauspisteitä 15 586. Sekä hidaslatauspisteiden että peruslatauspisteiden määrä kasvoi 32 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Kiinteistöihin asennetaan 22 kW latauslaitteita

Peruslatauslaitteiden tehojakauma muuttui merkittävästi verrattuna vuoden takaiseen. Maksimiteholtaan 22 kW peruslatauslaitteet vastasivat yksin kasvusta, ja niitä myytiin nyt 101 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkien alempitehoisten peruslatauspisteiden (11 kW, 7,4 kW ja 3,7 kW) myyntimäärät laskivat, joidenkin osalta jopa puoleen aiemmasta.

Yksi selitys siirtymälle kohti suuritehoisempia laitteita on ARAn asuinrakennusten latausinfra-avustus, joka edellyttää valmiutta vähintään 11 kW tehoiseen lataukseen.

– Yhä useammin valitaan 22 kW tehoinen laite, koska hintaero ei ole kovinkaan suuri. Lisäksi uusilla autoilla on kyky ottaa vastaan aiempaa suurempia tehoja, mihin taloyhtiöt näyttävät selvästikin varautuvan, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen arvioi.

STK:n tilasto valottaa erityisesti taloyhtiöiden ja yritysten vauhtia, jolla ne varustavat kiinteistönsä latauslaitteilla. Tilasto ei sisällä teholatauslaitteitteiden myyntilukuja, sillä ne ovat tyypillisesti latausverkostotoimijoiden ylläpitämiä julkisia latauspisteitä liikenneasemilla ja kauppakeskuksissa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!