Technopolis sai Vuoden energianerokas 2023 -tunnustuksen

Technopolis oy on palkittu Vuoden energianerokas 2023 -tunnustuksella energiatehokkuutta kehittävän älykkään ohjausjärjestelmän pilotoinnista. Vuosittaisen vastuullisuustunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva oy.

– Kiinteistöautomaation älykäs ohjaus data-analytiikan avulla on modernia monistettavaa energianerokkuutta, johon yhä useamman kiinteistön toivotaan siirtyvän. Technopoliksen käyttöönottama tietomalli analysoi mittaus- ja seurantatietoa tarkasti ja kokonaisvaltaisesti ja jalostaa tietoa nerokkaalla tavalla palvelemaan kiinteistön energiankäytön ja olosuhteiden jatkuvaa optimointia ja ennakointia. Sen avulla Technopolis on onnistunut tehostamaan energiankäyttöä, sisäilmaolosuhteista tinkimättä, palkittavat teot valinneen tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta sanoo.

Vuonna 2022 käyttöönotettu energiatehokkuuden ohjausjärjestelmä edistää Technopoliksen tavoitetta siirtyä kiinteistöissään hiilineutraaliin energiaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamisessa olennaista on energiankulutuksen vähentäminen.

Vuoden energianerokas -kilpailu palkitsee vuosittain energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten ja kuntien vaikuttavia ja tuloksellisia vastuullisuustekoja. Technopolis mukaan lukien Vuoden energianerokas 2023 -palkittuja on kolme, joista kaksi muuta ovat Mölnlycke Health Care oy:n prosessilämmön talteenotto ja Helen oy:n Ellenin energiaseikkailu -lastenkirja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!