Tammikuu 2022: Sähkötarvikkeiden saatavuus

Sähkömaailman tammikuun Alan mielestä -kyselyssä Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyrityksiltä kysyttiin heidän näkemyksiään sähkötarvikkeiden saatavuudesta.

Pandemia-aika on näkynyt erityisesti sähkötarvikkeiden hintojen nousuna ja tarvikkeiden toimitusaikojen venymisenä. Myös tarvikkeiden saatavuudessa on ollut ongelmia, vastaajista 49 % kertoi joutuneensa käyttämään korvaavia tuotteita.

Alan mielestä, tammikuu 2022

Uusissa urakkasopimuksissa tarvikkeiden hintojen nousua on pystytty siirtämään hintoihin, mutta vanhoissa sopimuksissa tämä ei ole ollut aina mahdollista. Kyselyn avointen vastausten mukaan nykytilanteessa uusiin tarjouksiin on pyritty saamaan tarvikehintojen korotusvaraus esimerkiksi rajaamalla tarjouksen voimassaolo tarviketarjousten voimassaolon mukaan.

”Uusissa sopimuksissa on huomioita kustannusten nousu jo tarjouksissa, mutta vuosi sitten allekirjoitetuissa urakoissa ei voitu mitään”, eräs kyselyn vastaaja kertoi.

Alan mielestä, tammikuu 2022

Kysely lähetettiin 1 417 Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyritykselle, joista 174 vastasi. Vastausprosentiksi muodostui näin 12.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!