Talotekniikkaliitto yhdistää LVI-TU:n ja STULin edunvalvonnan

Järjestöjen ensimmäisenä näkyvänä yhteistyönä Talotekniikkaliitolle on laadittu uudet verkkosivut.
Järjestöjen ensimmäisenä näkyvänä yhteistyönä Talotekniikkaliitolle on laadittu uudet verkkosivut.

LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat yhdistäneet voimansa talotekniikka-alan edunvalvonnassa Talotekniikkaliitto ry:hyn.

Vuosia vain hallinnollisena yksikkönä ollut Talotekniikkaliitto on nyt uudelleen aktivoitu toimintaan. Tavoitteena on edelleen järjestön avulla nostaa talotekniikka esiin yhdeksi merkittävimmistä kokonaisuuksista rakentamisessa ja saada se nykyistä aiemmin osaksi rakentamisen prosessia.

Talotekniikka-ala on jäänyt perinteisten toimijoiden jalkoihin niin rakentamisen edunvalvonnassa kuin lakien valmistelussakin, vaikka talotekniikan merkitys lisääntyy jatkuvasti.

– Yhteistä liittoa on erilaisissa muodoissa koetettu pystyttää jo pari vuosikymmentä. Nyt aika on vihdoin kypsä sille, että voimme viedä eteenpäin monia yhteisiä tavoitteitamme, kommentoi Talotekniikkaliiton puheenjohtaja Heikki Pesu, joka toimii myös LVI-TU:n puheenjohtajana.

– Aikaisemmissa hahmotelmissa Talotekniikkaliittoon haluttiin liittää lähes kaikki alan toimijat. Halusimme lähteä kuitenkin liikkeelle niin, että meillä on selkeät yhteiset päämäärät ja näiden kahden liiton kautta se on heti mahdollista ilman suuria käännöksiä, STULin puheenjohtaja Jussi Kuusela sanoo.

Liiton toimitusjohtajaksi on nimitetty STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen ja varatoimitusjohtajaksi LVI-TUn toimitusjohtaja Mika Hokkanen.

– Talotekniikka on toisaalta selkeä yhtenäinen kokonaisuus, toisaalta useiden omien alojensa ammattilaisten laaja yhdistelmä. Tekemisen kautta yhteistyömme konkretisoituu ja saamme hyödynnettyä yhteisvoimamme niin LVI-TU:n kuin STULinkin jäsenien hyväksi, Puustinen toteaa.

Talotekniikkaliitosta keskeinen vaikuttaja

LVI-TU ja STUL jatkavat edelleen erillisinä liittoina. Talotekniikkaliittoon keskitetään vain edunvalvontaan kohdistuvia toimintoja, kuten tiedon tuottamista poliitikkojen ja ministeriöiden päätöksenteon tueksi sekä alan toimijoiden ja sidosryhmien tarpeisiin. Lisäksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan järjestöjen toimintoja.

Vuonna 2019 talotekniikan markkina-arvo oli noin 8,5 miljardia euroa ja ala työllisti yhteensä noin 40 000 asentajaa ja toimihenkilöä. Talotekniikan osuuden rakentamisen kustannuksista on arvioitu olevan rakentamisen aikana 14 – 35 prosenttia ja käytön aikana 95 prosenttia.

– Yksi syy Talotekniikkaliiton olemassaoloon on saada tarkempia lukuja käyttöön ja se on myös järjestön strategiassa, Kai Puustinen sanoo.

Strategiakauden 2022 – 2025 tavoitteina liitolla on olla talotekniikan tunnetuin toimija ja keskeinen vaikuttaja alan lainsäädäntöhankkeisiin ja maan hallitusohjelmaan. Lisäksi alalle halutaan saada moderni talotekninen koulutusohjelma ja talotekniikan koulutusohjelmat täyteen ensisijaisia hakijoita.

Asennustekniikka edellä

Asennustekniikka edellä käynnistetyssä Talotekniikkaliiton toiminnassa muiden liittojen mukaan tuloa myöhemmin ei rajata pois. LVI-TU ja STUL rahoittavat liiton toimintaa.

LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalalla toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö. Liiton jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,6 miljardia euroa, ja ne työllistävät noin 7 900 henkilöä.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, elinkeinopoliittinen edunvalvoja ja tiedon tuottaja. Liitolla on noin 2 800 jäsenyritystä ja 16 alueosastoa. STULin urakoitsijajäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 4,5 miljardi euroa ja ne työllistävät 22 000 asentajaa sekä 5 000 toimihenkilöä.

Ari Uusitalo, teksti

Talotekniikkaliitto.fi

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!