Talotekniikka-alan toimihenkilöille 3,5 % palkankorotus

Talotekniikka-alan toimihenkilöiden uusi työehtosopimus on voimassa vuoden 2025 helmikuuhun saakka.

Työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Palvelualojen työnantajat PALTA ja toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet uuden Talotekniikka-alan työehtosopimuksen toimihenkilöille. Työehtosopimus on voimassa 6.3.2023-28.2.2025.

Työehtosopimus ei sisällä tekstimuutoksia, vaan on puhdas palkkaratkaisu. Palkkoja ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 prosentin yleiskorotuksella. Lisäksi palkkoja korotetaan ensi vuoden maaliskuussa kahden prosentin yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin yritys- tai toimipaikkakohtaisella erällä.

SFS 6000 -standardin muutokset tutuiksi

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja LVI-alan toimihenkilöiden työsuhteissa.

Lisätietoja STTA:n sivuilla