Talotekniikka-alan tekijät ovat ’redillä’

Mika Hokkanen.

Mika Hokkanen, toimitusjohtaja, LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU ry

SM Extra audioartikkelit

Kun alus odottaa ankkurissa satamaan pääsyä, aluksen sanotaan olevan redillä. Samaa odotuksen tunnetta esiintyy nyt myös korjausrakentajien keskuudessa.

Asuntoja korjattiin Suomessa 6,4 miljardilla eurolla vuonna 2020. Potista kului vain 2,4 miljardia kerrostalojen korjauksiin. Taloyhtiöiden päätökset hankesuunnittelun tai remontin aloituksista jäivät lepäämään, kun epävarmuus kalvoi taloyhtiöiden hallituksia ja osakkaita. Pitkittyneiden koronarajoitusten seurauksena suuri osa taloyhtiöiden suunnittelemista saneerauksista on edelleen aloittamatta.

Ympäristöministeriön korjausrakentamisstrategia, sen tiekartta ja toimeenpanosuunnitelma sekä EU-tason Renovate Europe -kampanja toimivat korjausrakentamisen tulevaisuuden määrittäjinä. Nämä linjaukset toimivat hyvänä lähtökohtana alan toimijoille korjausrakentamisen tulevaisuuden rakentumisessa.

Tarve korjaushankkeille on hurja: onkin elintärkeää kehittää, tukea ja edistää korjausrakentamista kaikin keinoin. Korjausrakentamisen kiihtyvälläkään vauhdilla ei pysytä tahdissa, jolla turvattaisiin valtiovallan asettamat kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tavoitteet. Korjausrakentamisen määrän tulisi lähitulevaisuudessa vähintään tuplaantua. Nyt on aika pistää toimeksi.

”Korjausrakentamisen määrän tulisi lähitulevaisuudessa vähintään tuplaantua.”

Valtiovarainministeriön syksyn budjettiehdotus jätti korjausrakentamista koskevan kotitalousvähennyksen ennalleen. Harmillinen linjaus, sillä juuri asuinkiinteistöjen huolto- ja korjaustöitä olisi tärkeää tukea. Korotus kannustaisi kiinteistön omistajia teettämään ammattilaisilla tarpeellisia talotekniikkaan ja rakenteisiin liittyviä huoltotöitä ja korjauksia. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotuksen tukema korjausmarkkinan kasvu kannustaisi perustamaan uusia yrityksiä, mikä puolestaan kasvattaisi verokertymää ja edistäisi työllisyyttä.

Asukkaan kannustin huolehtia omaisuudestaan ei pitäisi olla kiinni asumismuodosta. Nykytilanne hidastaa taloyhtiön korjaustoimia ja asettaa osakkaat eriarvoiseen asemaan omakotiasujiin nähden. Todellinen täsmäase rakennetusta ympäristöstä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen on kotitalousvähennyksen korottaminen ja ulottaminen myös taloyhtiöiden tilaamiin korjauksiin. Laitetaan korjaushankkeet käyntiin – rediltä kohti satamaa.

Mika Hokkanen

Kirjoittaja on LVI-TU ry:n toimitusjohtaja