Talotekniikka-alan suhdannekysely: Synkältä näyttää

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan uudisrakentaminen sakkaa ja korjausrakentaminenkin on vähentymässä.

Jopa 86 prosenttia kyselyn vastaajista arvioi asuntotuotannon vähenevän. Toimisto- ja liiketilojen rakentamisen näkymät ovat myös synkeät, eikä teollisuus- tai julkisessa rakentamisessakaan nähdä juuri kasvumahdollisuuksia.

Myös korjausrakentamisen odotetaan vähentyvän kaikilla osa-alueilla. Kasvua asuntojen korjausmääriin ennakoi vain 18 prosenttia vastaajista; selkeimmät kasvuodotukset löytyvät Uudeltamaalta, Lapista ja Kanta-Hämeestä.

Reilu kolmannes kyselyn vastaajista raportoi yrityksensä kannattavuuden huonontuneen edelliseen vuoteen verrattuna.

Talotekniikkaliitto ry toteutti talotekniikka-alan suhdannekyselyn LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistölle 22.2.-6.3.2023. Kyselyyn vastasi 219 yritystä.

Poimintoja avoimista vastauksista

– Korkokehitys on laskenut uusrakentamisen urakkapyyntöjä eniten.
– Tukipalveluiden hinnankorotukset nousseet. Näitä ei ole kyetty siirtämään urakoihin tai tuntihintoihin. Heikentyvä kysyntä aiheuttaa epätervettä kilpailua.
– Kustannustaso muuttuu huomattavasti uusien palkkakustannusten ja materiaalien sekä kuljetuskustannusten nousun johdosta -23!
– Tilanne on huono asuntojen rakentamisen suhteen. Korot nousseet, asunnot eivät mene kaupaksi.

Talotekniikkaliiton tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!