Talotekniikka-alan suhdannekysely: Työvoimapula varjostaa muuten hyviä näkymiä

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan alan näkymät ovat valoisat, mutta osaavan työvoiman saatavuuden vaikeutuminen ja rakennustarvikkeiden hintojen nousu lyövät kapuloita rattaisiin.

SM Extra audioartikkelit

Erityisesti huoltoliiketoiminnan näkymät vaikuttavat tällä hetkellä erittäin valoisilta. Myös asuntotuotannon odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.
Huoltoliiketoiminnan näkymät vaikuttavat tällä hetkellä erittäin valoisilta. Myös asuntotuotannon odotetaan pysyvän hyvällä tasolla.

Talotekniikka-alan suhdannekyselyyn vastanneiden LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n sekä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenyritysten enemmistö näkee asunto-, toimisto- ja liiketila-, teollisuus- ja julkisen rakentamisen pysyvän ennallaan seuraavan puolivuotiskauden aikana. Korjausrakentamisen osalta odotukset ovat korkealla varsinkin asuntojen korjaamisessa.

Erityisesti sähkösuunnittelijoilla näyttää menevän nyt hyvin. Heistä vain neljännes arvioi, että liikevaihto jää viimevuotista pienemmäksi. Myös kyselyyn vastanneista urakoitsijoista yli 2/3 arvioi liikevaihdon olevan tänä vuonna vähintään viime vuoden tasoa.

Yleissävyltään valoisia näkymiä heikentävät kuitenkin tilauskantojen merkittävät alueelliset erot, rakennustarvikkeiden hintojen nousu ja osaavan työvoiman saatavuuden vaikeutuminen. Monissa yrityksissä olisi rekrytointitarvetta ja -halua, jos työmarkkinoilla olisi tarjolla osaavaa työvoimaa.

Kannattavuus on hieman parantunut keväästä 2021. Edelleen kuitenkin 35 % vastaajista uskoo kannattavuuden heikkenevän viime vuoteen verrattuna. Vain reilu viidesosa vastaajista arvioi kannattavuutensa parantuvan.

LVI-urakointiyrityksistä noin puolella koronaepidemia tulee laskemaan tämän vuoden liikevaihtoa. Sen sijaan 65 % vastanneista sähkösuunnittelijoista ei koe koronan vaikuttaneen millään tavalla liikevaihtoon tänä vuonna. Sama kokemus on 35 prosentilla sähkö- ja teleurakoitsijoista. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Kai Puustisen mukaan osalla sähköurakoitsijoista korona jopa vauhditti kaupantekoa.

– Koronan vuoksi ihmiset olivat pakotettuja työtapojen muutoksiin. Työskentelyn vaatimusten takia on havahduttu tarpeeseen kohentaa tilojen ja sähköisten ratkaisujen toimivuutta, Puustinen sanoo Talotekniikkaliiton tiedotteessa.