Talotekniikka-alan suhdannekysely: Korjausrakentamisen laskuvire huolestuttaa

Hankealoitusten viivästyminen, tilauskannan heikkeneminen sekä korjausrakentamisen laskuvire vaativat tukitoimia.

Asuntorakentamisen hyytyminen jatkuu ja asuntoaloitukset ovat jäämässä historiallisen alhaiselle tasolle. Alan pinnalla pitäminen uhkaa jäädä korjausrakentamisen harteille.

Talotekniikka-alan suhdannekyselyn mukaan uudistuotannon arvioidaan laskevan kaikilla osa-alueilla. Voimakkainta lasku on asuntotuotannossa sekä toimisto- ja liiketilarakentamisessa.

Korjausrakentaminen vähenee

Korjausrakentamisen hiipumisen riskinä on, että taloyhtiöt siirtävät tarpeellisia remontteja eikä kansallisia ilmastotavoitteita saavuteta.

”Korjausrakentamisen laskuvire ja korjausvelan kiihtyvä kasvu on äärimmäisen huolestuttavaa. Olemmekin viestineet vahvasti tukitoimien tarpeellisuudesta päättäjätapaamisissamme. Keskusteluissa tuomme esille mm. kotitalousvähennyksen laajentamisen koskemaan taloyhtiöitä”, Talotekniikkaliiton ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

Isoilla toimijoilla hieman valoa näkyvissä

Tilauskanta on heikentynyt edelleen syksystä, mutta laskun odotetaan jatkuvan pienempänä. Isot toimijat näkevät tilanteen pieniä valoisampana. Tarjouspyynnötkin ovat vähentyneet kautta linjan, mutta kehityksessä on tapahtunut pieni positiivinen muutos.

”Urakoinnin siivu on jo valmiiksi ohut, ja kun rakentamisen tilanne on mikä on, varsinkin pienten toimijoiden ahdinko on käsinkosketeltavaa. Heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia päästä osaksi esimerkiksi isompia julkisia hankkeita, joissa isommat toimijat näkevät heikon kasvun mahdollisuuden”, Talotekniikkaliiton varatoimitusjohtaja ja Sähkö- ja Teleurakoitsijoiden liiton toimitusjohtaja Marko Utriainen huomauttaa.

Tulos ei yllätä

Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat heikentyneet syksystä. Puolet vastaajista arvioi kannattavuutensa laskevan tänä vuonna, ja lähes puolet arvioi sen pysyvän ennallaan.

Suuria irtisanomisia alalla ei odoteta, mutta haastava suhdannetilanne näkyy lomautuksissa. Tällä hetkellä lomautettuna on 6,4 % alan henkilöstöstä, kun lukema syksyllä oli 2,7 %.

”Suhdannekyselyn tulos ei varmasti yllätä ketään. Näkymät talotekniikka-alalla ovat kokonaisuutena todella haastavat, alueellisesti ja yrityskohtaisesti on toki isojakin eroja. Vastaajien näkemys tilanteesta etenkin uudistuotannon osalta on hyvin pessimistinen, mutta korjausrakentamisen ja huoltotoiminnan osalta uskoa edelleen löytyy ja siihen on hyvä nyt panostaa”, Talotekniikkaliiton hallituksen puheenjohtaja, LSK Electrics Oy:n liiketoimintajohtaja Jarmo Töyräs sanoo.

Talotekniikkaliitto ry toteutti suhdannekyselyn 5.-16.2.2024 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 282 yritystä.

Talotekniikkaliiton tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!