Suuret yritykset pidentävät maksuaikoja laittomasti

Yli puolet pk-yrityksistä kertoo tuoreessa yrittäjägallupissa, että lakia ei ole noudatettu maksuaikojen osalta. Suurten yritysten lisäksi myös valtio- ja kuntaomisteiset yhtiöt pitkittävät maksuaikoja yli lain salliman rajan.

– Isot yritykset pitävät pieniä pankkeinaan rikkomalla maksuehtolakia. Yrittäjät raportoivat, että myös suuri osa valtion- ja kuntayhtiöistä pitkittää maksuja yli 30 päivää sopimatta tästä erikseen. Maan tapa on, että suuryritys vain yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin, Suomen yrittäjät ry:n lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo.

Helmikuussa tehdyn yrittäjägallupin vastaajista 53 prosenttia kertoo, että käytössä olevista yli 30 päivän maksuajoista ei ole sovittu yrityksen kanssa lain edellyttämällä tavalla.

Erityisesti liikekumppanin pitkistä maksuajoista kärsivät taloudellisesti teollisuus ja rakentaminen.

– Siksi tämän hallituksen tulisi tuoda esitys pienyritysten maksukyvyn turvaamiseksi. Yleinen trendi on, että maksuaikoja pidennetään – osa lain mukaisesti ja osa lain vastaisesti. Myös lyhyemmät maksuaikojen viivästykset voivat aiheuttaa yrityksille ongelmia, koska palkat, verot ja muut kulut juoksevat, Toivonen sanoo.  

Yritysten edustajista 35 prosenttia sanoo, että heidän maksuaikojaan on pidennetty kuluneen kahden vuoden aikana. Osuus on hieman kasvussa viime mittauksesta, kun elokuussa 2023 näin raportoi 33 prosenttia. Vastaajien mukaan 73 prosenttia suurista yksityisistä yrityksistä on pidentänyt maksuaikojaan. Tämäkin luku on kasvanut selvästi viime mittauksesta.

Pitkät maksuajat ajavat
yrityksiä konkurssiin

Pitkät maksuajat aiheuttavat taloudellista haittaa pk-yrityksille. Jos maksuaika on yli 30 päivää, haittaa aiheutuu jo lähes puolelle pk-yrityksistä. Kun maksuajat nousevat 60 päivään ja siitä pidempiin aikoihin, taloudellista haittaa aiheutuu jo yli 60 prosentille yrityksistä.

–  On arvioitu, että neljännes konkursseista johtuu siitä, että yritys ei saa rahojaan ajallaan. Olemme nähneet viime vuonna ennätyskorkeita konkurssilukuja ja arvioimme tilastojen vielä synkkenevän alkuvuoden aikana. Senkin vuoksi on tärkeää, että lain rikkominen ja siitä yrittäjille aiheutuvat mittavat haitat loppuvat, Toivonen sanoo.

Noin puolet vastaajista on sitä mieltä, että viranomaisen tulisi valvoa lain noudattamista. Erityisesti rakentamisessa valvonta sai kannatusta. Myös Suomen yrittäjät on tätä mieltä. 

Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään yrittäjägallupiin vastasi helmikuussa 1 339 pk-yritysten edustajaa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!