Suuren mittakaavan vedyn varastointitutkimus käynnistyy

VTT, GTK ja teolliset kumppaniorganisaatiot käynnistävät uraauurtavan HUG-tutkimusprojektin (Hydrogen UnderGround), joka keskittyy vedyn maanalaiseen varastointiin.

Suomi pyrkiessä edistämään kansallista vetyteollisuuttaan suuren mittakaavan vetyvarastointitutkimus on tärkeä askel eteenpäin. Aloite on ensimmäinen tämän mittaluokan julkinen vedyn varastointihanke Suomessa.

Vedyn maanalaisilla varastoilla nähdään laajalti olevan keskeinen rooli vihreän vedyn arvoketjussa vedyn tuotannon ja kysynnän tasapainottamiseksi. Varastot ovat välttämättömiä tasaisen vedyn saannin mahdollistamiseksi vihreää vetyä hyödyntäville yrityksille, jotka eivät voi toimia taloudellisesti kannattavasti ilman vedyn varastointia.

Vedyn varastointi maan päällä perinteisten maakaasulle käytettyjen menetelmien tapaan on kustannus- ja turvallisuussyistä mahdotonta. Alustavien arvioiden mukaan maanalainen varastointi on edullisin ja turvallisin vaihtoehto laajamittaiseen varastointiin.

Koska Suomessa ei ole kaasujen varastointiin soveltuvia luonnollisia maamuodostelmia, HUG-projektissa keskitytään rakennettujen kaasuvarastojen tutkimiseen.

Kaksivuotinen hanke kokoaa yhteen 16 kumppania VTT:n ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n ollessa keskeisessä roolissa hankkeen koordinoinnissa ja tutkimuksessa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!