Suunnatkaamme kohti valoisampaa tulevaisuutta

Jarmo Töyräs.
Jarmo Töyräs.

Sähkömaailma-lehden pääkirjoitus, kesäkuu 2023.

SM Extra audioartikkelit

Elämme juuri nyt – niin talotekniikka-alalla kuin koko rakentamisalallakin – todella haastavaa ja suuren epätietoisuuden aikaa. Sähkömaailman toukokuun numerossa julkaistiin talotekniikka-alan suhdannekyselyn tulokset. Kyselyn tulokset olivat karua luettavaa – muutos vuodentakaisesta huonompaan suuntaan oli todella merkittävä. Meidän urakoitsijoiden usko lähitulevaisuuden markkinoihin on heikko.

Kuluneet 2 – 3 vuotta alamme on taistellut ennennäkemättömän kustannusnousun kanssa. Materiaalien hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja ja saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita. Nyt keväällä tehdyt palkkaratkaisut ja korkojen nousu ovat entisestään rasittaneet yritysten kannattavuutta.

Vaikka palkkaratkaisut olivat yleisen linjan mukaisia, niillä on merkittävääkin vaikutusta kannattavuuteen, sillä kustannusnousut, niin materiaalin kuin palkkojenkin osalta, saadaan vietyä vasta pitkällä viiveellä myyntihintoihin. Kiinteähintaisissa urakoissa kaikki ennakoitua suuremmat kustannusnousut kun tunnetusti heikentävät kannattavuutta. Ja kiinteähintaiset urakat ovat kuitenkin edelleen se yleisin urakkamuoto.

Toisaalta on myös ”valoa tunnelin päässä”. Alalla puhutaan paljon ”vihreän siirtymän” luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Näitä mahdollisuuksia todella on, mutta niiden hyödyntäminen vaatii yrityksiltä myös panostuksia.

On luotava kokonaan uusia palveluita ja ansaintalogiikoita, tarvitaan myös uutta teknistä osaamista joko lisäkoulutuksen tai rekrytointien kautta. Tämäkään muutos ei siis tapahdu itsestään ja ilmaiseksi. On hyvä muistaa, että STUL tarjoaa erinomaista koulutusta jäsenilleen myös näiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta. Näitä koulutuksia kannattaa hyödyntää.

Talotekniikka on ala, jonka rooli tulee entisestään kasvamaan.

Epävarmasta ja epävakaasta näkymästä huolimatta uskon vahvasti, että talotekniikka on ala, jonka rooli tulee entisestään kasvamaan, ja kysyntä osaamistamme kohtaan tulee tämän haastavan jakson jälkeen taas nousemaan. Myös alan arvostus nostetaan johdonmukaisella työllä korkeammalle tasolle.

Olemme parhaillaan menossa kohti Suomen valoisaa ja toivottavasti lämmintä kesää. Uskotaan ja luotetaan siihen, että epävarmasta näkymästä huolimatta myös alallamme on edessä valoisa, lämmin ja vihreämpi tulevaisuus.

Jarmo Töyräs

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n puheenjohtaja.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!