Suomen vanhimman ydinreaktorin purkutyöt valmistuivat Espoossa

Yli 50 vuotta toiminut FIR1-ydinreaktori VTT:n tiloissa Espoon Otaniemessä on saatu purettua yhteistyössä Fortum oyj:n kanssa. Vaativassa projektissa on ratkaistu joukko konkreettisia ongelmia ja samalla luotu tarvittava kansallinen mekanismi ydinlaitoksen käytöstäpoiston jätehuollolle.

SM Extra audioartikkelit

VTT:n FIR1-tutkimusreaktori oli Suomen vanhin ydinreaktori. Vuonna 1962 käyttöön otettu yksikkö oli monipuolisessa tutkimuskäytössä, ja se palveli myös terveydenhoitoa. Teholtaan 250 kilowatin reaktorilla ei tuotettu sähköä eikä lämpöä.

Reaktorin pienestä koosta huolimatta FIR1-purkuprojekti toimii tulevaisuudessa mallina niin kotimaan kaupallisten ydinreaktoreiden purkamisessa kuin VTT:n ja Fortumin osaamisviennissäkin.

Reaktori sammutettiin 2015, jolloin alkoivat käytöstä poistamisen lupaprosessi ja purkamisen suunnittelu. Ensimmäinen iso operaatio oli käytetyn polttoaineen toimitus jatkokäyttöön Yhdysvaltoihin vuonna 2020. Reaktorista poistettiin yhteensä 103 käytettyä ydinpolttoainesauvaa, jotka painoivat yhteensä noin 300 kilogrammaa.

Reaktorin purkamisesta syntynyt radioaktiiviseksi luokiteltava purkujäte toimitetaan loppusijoitettavaksi Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilaan. Yhteensä tätä Loviisan loppusijoitustilaan toimitettavaa purkujätettä kertyi noin 60 kuutiometriä. Pääosa oli betonia. Reaktorin ympärillä oli kuusi metriä korkea vesitankki sekä kahden metrin paksuinen betoninen kuori.

Käytöstäpoiston kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 24 miljoonaa euroa. Varat oli etukäteen rahastoitu valtion ydinjätehuoltorahastoon. Purkutyömaalla työskenteli yhteensä noin 40 eri henkilöä eri vaiheissa ja vuorotellen.

FIR1-projektin ohessa VTT toteutti useiden suomalaisten kumppanien kanssa myös Business Finlandin rahoittaman Decomm-kehitysprojektin, jossa purkuprojektia käytettiin monien soveltuvien teknologioiden testialustana. Hanke on myös jo poikinut teknologian vientiä ulkomaille, mikä on ollut tavoitteena alusta alkaen.