Suomen tuulivoimayhdistys laajentaa toimintaansa aurinkovoimaan

Suomen tuulivoimayhdistys ry (STY) on päättänyt laajentaa toimintansa koskemaan tuulivoiman lisäksi teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaa.

STY:n vuosikokouksessa 18.4. päätettiin sääntömuutoksista, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan laajentamisen teollisen kokoluokan aurinkovoiman edunvalvontaan. Siten yhdistys tulee edistämään kotimaisen maa- ja merituulivoiman lisäksi aurinkovoiman toimintaedellytyksiä Suomessa.

Lisäksi muutetut säännöt sallivat aurinko- ja tuulivoimahankkeisiin liittyvien muiden toimintojen, esimerkiksi hankkeiden yhteyteen rakennettavien energiavarastojen, edunvalvonnan. Sääntömuutos mahdollistaa tulevaisuudessa myös muiden uusimpien energiantuotannon ratkaisujen liittämisen yhdistyksen edunvalvonnan alle, mikäli niin erikseen päätetään.

– Toisiaan hyvin tukevien tuuli- ja aurinkovoiman edunvalvonnan yhdistyminen luo monia synergiaetuja ja vahvistaa yhdistyksen roolia kotimaisen uusiutuvan energian kentällä. Tuuli- ja aurinkovoimalla on yhdessä todella merkittävä puhtaan sähkön tuotantopotentiaali Suomessa ja ylpeänä edustamme kumpaakin energiamurroksen suunnannäyttäjää, Suomen tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo.

Päätöksen myötä on laitettu vireille yhdistyksen nimenmuutos, joka vahvistuu kevään aikana.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!