STUL tukee LUTin sähköisen liikenteen koulutusohjelmaa

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Tiklin rahasto lähtevät mukaan tukemaan Lahteen ensi vuonna perustettavaa sähköisen liikenteen koulutusohjelmaa yhdessä lahtelaisten yritysten ja säätiöiden kanssa.

SM Extra audioartikkelit

LUT-yliopiston Lahden kampuksella käynnistetään ensi vuoden syksyllä sähköisen liikenteen maisteriohjelma Electric Transportation Systems. Samalla LUT perustaa Lahteen Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin.

Electric Transportation Systems -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Suomeen saadaan tarpeeksi tutkimuksen ja koulutuksen kautta syntyvää osaamista sähköisen liikenteen nopeasti kasvavalle sektorille. Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon johtava maisteriohjelma on mahdollista suorittaa myös työn ohessa.

Professuurin ja tutkimusryhmän perustaminen viideksi vuodeksi vaatii noin miljoonan euron rahoituksen. STUL ja sähköistysalaa edistäviä hankkeita tukeva Tiklin rahasto osallistuvat hankkeen rahoitukseen sadan tuhannen euron lahjoituksella. Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat sähköajoneuvojen latausratkaisuja Lahdessa valmistava Kempower oyj, Päijät-Hämeen suurin sähköurakointiyritys LSK, Kestävä Lahti -säätiö, Lahden kaupunki, Lahden Teollisuusseuran Säätiö, Lahti Energia ja PHP Säätiö.

Haku maisteriohjelmaan on parhaillaan käynnissä. Hakuaika jatkuu 19.1.2022 saakka.

Maisteriohjelman esittely LUTin sivuilla

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!