STUL jakoi tietoa sähköalasta opinto-ohjaajille OPO-päivillä

Vuoden 2024 opinto-ohjaaja Tarja Perolainen
Vuoden 2024 opinto-ohjaajaksi valittu Tarja Perolainen tutustui STULin näyttelyosastoon. Kuva: Mauri Moilanen.

Valtakunnalliset OPO-päivät järjestettiin 8. – 10.2. Rovaniemellä. Tapahtumaan osallistui noin 400 OPOa.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin näyttelyosasto kiinnosti opinto-ohjaajia kiitettävästi. Keskeisiä keskustelun aiheita oli muun muassa se, miksi opinto-ohjaajien tulisi tietää enemmän sähköalasta ja sen moninaisista mahdollisuuksista. Sähköala vetää opiskelijoita kaikkialla hyvin, mutta samoista opiskelusta motivoituneista opiskelijoista kilpailee moni muukin ala.

STUL jakoi sähköalan tietämystä peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajille siitä, mitä nykyajan työelämä vaatii tulevaisuuden työntekijöiltä.

TET-jaksoista tukea

Peruskoulun oppilaiden TET-jaksot ovat pääsääntöisesti sekä 8. että 9. luokalla viikon kestävänä työelämään tutustumisen jaksona. Lisäksi 9.-luokkalaisilla on valinnainen lisäjakso toukokuun lopussa.

Sähköala tarjoaa näin oppilaille kokemuksia opintojen suunnittelua varten tutustuttamalla heitä lähemmin sähköalan moninaisiin mahdollisuuksiin. Samalla nuori saa ensikosketusta tarvittaviin työelämäntaitoihin sähköalalla.

Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että opinto-ohjaajat oppivat tuntemaan sähköalan moninaiset mahdollisuudet hyvin työllistävänä ammattialana.

– Työnantajat voivat ilmoittaa alueensa peruskoulujen opinto-ohjaajille halustaan ottaa oppilaita TET-jaksoille. Koulujen yhteyshenkilöinä toimivat opinto-ohjaajat avustavat mielellään, opinto-ohjaaja Tarja Perolainen Sasky-koulutuskuntayhtymän Ammatti-instituutti Iisakista summaa.

OPOille koulutusta

STUL järjestää syksyllä 2024 yhteistyössä Saskyn Ammatti-instituutti Iisakin kanssa koulutustilaisuuden lisätäkseen sähköalan tietämystä peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajille ja huoltajille. Tavoitteena on tuoda esiin sähköalan moninaiset mahdollisuudet työllistymisessä sekä yhteiskunnan keskeisenä ammatillisena tukipilarina.

– Mitä on nykypäivän työelämä ja mitä siellä vaaditaan tulevaisuuden työntekijöiltä. Siksi olenkin innostunut ajatuksesta, että pidämme yhdessä STULin kanssa sähköalan toiminnallisen päivän, Tarja Perolainen kiteyttää.

Päivän tavoitteena tulee olemaan opinto-ohjaajien pääseminen käytännössä tekemään ja toteuttamaan pieniä työsaliharjoituksia sähköalan opettajien kanssa.

– Samalla STULista saadaan sähköalaan liittyvää tietoutta, joka tukee opinto-ohjaajia opinto-ohjaustilanteissa nuorten kanssa, Perolainen jatkaa.

Lisätavoitteena on suunnitella opinto-ohjelmaa vuotuisiin tapahtumiin, joita opinto-ohjaajat järjestävät peruskoulun 7.– 9.- luokkalaisille sähköalasta kiinnostuneille nuorille.

Kommentti: Pääsykokeet saatava takaisin?

Ei niin positiivista, etteikö negatiivistakin tullut esiin OPOjen kanssa keskusteluissa.

Positiivista on ensisijaisten hakijoiden määrän kasvaminen.

Sähköalan perustutkintoon on pääsyvaatimuksena jopa 8,5 keskiarvo, joka jättää monet nuoret sähköasentajan työstä kiinnostuneet yhteishaussa rannalle. Tulisiko sähköalalle palauttaa myös pääsykokeet pakollisiksi ennen lopullista valintaa sähköalan koulutuksiin?

Mauri Moilanen, teksti

Näkymätön voima -kampanja

STUL kutsuu yrityksiä järjestämään peruskoululaisille TET-jaksoja tai yritysvierailuja –> Lue lisää

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!