STUL ja STTA kannustavat jäseniään tarjoamaan kesätöitä

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Sähkötekniset työnantajat STTA kannustavat jäsenyrityksiään tarjoamaan kesätyöpaikkoja niin peruskoulu- ja lukioikäisille kuin ammattialaa jo opiskelemassa oleville alle 25-vuotiaille nuorillekin.

Nuorten kesätöitä edistääkseen sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA, ovat solmineet 14–17-vuotiaita koululaisia koskevan ”Tutustu työelämään ja tienaa 2024”-sopimuksen.

Kaksi viikkoa kestävä kesäharjoitteluohjelma on toteutettava 1.6.–31.8.2024. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen 14–17-vuotiaan koululaisen kanssa on työehtosopimusosapuolten sopimuksen mukaan mahdollista yrityksessä mahdollisesti toteutetuista tai toteutettavana olevista työvoiman vähennyksistä huolimatta.

Töitä myös alle
25-vuotiaille opiskelijoille

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt ovat tehneet myös sopimuksen alan perustutkinnon suorittamista varten ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien alan perustutkintoa vailla olevien määräaikaisista kesätöistä. Nämä alle 25-vuotiaiden nuorten kesätyöt on sijoituttava ajanjaksolle 1.5.–31.8.2024.

Sopimukseen liittyy paikalliseen sopimiseen perustuva mahdollisuus tarjota kohderyhmän nuorille määräaikaiseen työsopimukseen perustuvia kesätöitä yrityksen mahdollisista taloudellisista ja tuotannollisista syistä aiheutuvista työvoiman vähennyksistä huolimatta.

Paikallisen sopimisen mahdollisuus koskee vain Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTAn niiden jäsenyritysten toimipaikkoja, joissa on sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöitä edustava pääluottamusmies.

Sopimuksessa tarkoitettujen kesätyöntekijöiden määräaikaisissa työsuhteissa noudatetaan sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen yleisiä määräyksiä. Mikäli työvoiman vähennyksiä on tehty tai sellaisia on suunnitteilla, eikä asiaa koskeva paikallinen sopimus ole mahdollinen, kesätyöntekijöitä ei voi palkata.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!