Stipendejä hyville opinnäytetöille

Hyvä opinnäytetyö -stipendi myönnettiin Markus Haaraselle ja Janne Alloselle. Kuva Alejandro Lorenzo

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT:n stipendit jaettiin 20.11. Leppävaaran Sähkötalolla ja 13.11. Enston pääkonttorilla Porvoossa.

SM Extra audioartikkelit

Tuhannen euron arvoinen Hyvä opinnäytetyö -stipendi myönnettiin ”Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen Suomessa” pro gradu -tutkielman tehneille Markus Haaraselle ja Janne Alloselle. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa tehdyssä tutkielmassa selvitetään ansiokkaasti, kuinka nopeasti kehittynyttä tekoälyä voidaan hyödyntää kameravalvonnan eri käyttötapauksissa eri toimialoilla ja kuinka lainsäädäntö suhtautuu mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Stipendi myönnettiin Turva-alan yrittäjät ry:n nimikkorahastosta. Rahaston Turvajärjestelmäasentajan stipendi myönnettiin Jere Paaso-Rantalalle hänen pohjoispohjanmaalaisessa OSAO:ssa ansiokkaasti suorittamista turvatekniikan opinnoista.

Sähköisen talotekniikan 2 000 euron arvoinen yliopistostipendi myönnettiin Aalto-yliopistosta diplomi-insinööriksi vuonna 2020 valmistuneelle Alvar Lehtoselle hänen diplomityöstään Tiedonhallinta talotekniikkahankkeessa ja ylläpidossa. Stipendi jaettiin Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n sähköisen talotekniikan nimikkorahastosta.

LSK:n rahastosta myönnetty tuhannen euron arvoinen hyvän opinnäytetyön stipendi myönnettiin Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK:ssa Insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon vuonna 2020 suorittaneelle Satu Pöyhöselle tämän opinnäytetyöstä Sähkösuunnitteluprojektin suunnitelmallinen aloittaminen ja toteutus.

   
www.skt-saatio.fi 

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!