STEK, STUL ja STK tukevat älykkään talotekniikan tutkimusta miljoonalla eurolla

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) lahjoittavat Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoululle miljoona euroa älykkään talotekniikan ja älyrakennusten opetuksen ja tutkimuksen kehittämistyöhön.

Älyrakennusten merkitys korostuu uusiutuvan energian ja digitalisaation synnyttämässä murroksessa. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa toimii alan työelämäprofessuuri. Lisäksi tavoitteena on älyrakennusten tutkijakoulun perustaminen.

– Nämä yhdessä tukevat jatkossa alan perusopetusta ja älyrakennuksen kokonaisuutta ymmärtävien osaajien kouluttamista, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaani Jyri Hämäläinen kertoo.

STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkosen mukaan työmarkkinat tarvitsevat tulevaisuudessa laaja-alaisia osaajia, joiden koulutus pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon.

– Uusien teknologioiden vaikutus erilaisissa työtehtävissä on suuri ja lahjoituksellamme haluamme olla tukemassa korkeakoulutuksen kehitystyötä, Kekkonen toteaa.

Myös STK ja STUL haluavat olla vahvasti mukana älyrakennusten yhteistyöverkoston rakentamisessa.

– Jäsenyritystemme kannalta on tärkeää, että tulevaisuuden osaajien koulutus linkittyy niihin haasteisiin, joita sähköala osaltaan haluaa ratkaista, ja toisaalta, että uusin tutkimustieto ja sen sovellukset ovat koko verkoston saatavilla, STK ry:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen sanoo.

– Modernin talotekniikan tutkimus ja koulutus vaativat ehdottomasti lisää resursseja. Tietoa tarvitaan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. On tärkeää, että kautta linjan diplomitöistä väitöskirjoihin, älykkään talotekniikan rooli nousee entistä paremmin esille, STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Älyrakennusten opetus ja tutkimus keskittyvät Aalto-yliopistossa käyttäjäkeskeisyyteen, autonomisiin itseoppiviin järjestelmiin, digitalisaation tuomiin uusiin toimintatapoihin sekä integraatioihin talotekniikan, ICT-järjestelmien, energiaverkkojen sekä liikenteen välillä.

Aalto-yliopiston tiedote

Tutkimusryhmän verkkosivut