ST-kortiston vetovastuu vaihtui

ST-kortiston uusi kehityspäällikkö Riikka Liedes on työskennellyt aiemmin Sähköinfon automaatioasiantuntijana. Kuva Ari Korkala.
ST-kortiston uusi kehityspäällikkö Riikka Liedes on työskennellyt aiemmin Sähköinfon automaatioasiantuntijana. Kuva Ari Korkala.

Sähköinfon tekninen asiantuntija Riikka Liedes seuraa kesäkuussa eläkkeelle jäävää Pentti Härköstä ST-kortiston kehityspäällikkönä.

SM Extra audioartikkelit

Sähkötieto ry:n satoja sähkö- ja teleteknisiä asennusohjeita ja kymmeniä opaskirjoja ja ohjeistoja sisältävää ST-kortistoa on julkaistu jo lähes 50 vuoden ajan. Kuluneet kuusitoista vuotta kortiston ylläpito on ollut automaatiotekniikan insinööri Pentti Härkösen vastuulla.

Härkönen jää virallisesti eläkkeelle kesäkuun lopussa, minkä jälkeen aika kulunee nykyistä enemmän kotiseudulla Pohjois-Karjalassa kalastuksen ja luonnossa liikkumisen merkeissä.

Pentti Härkönen luovutti huhtikuussa ST-kortiston kehittämisvastuun Riikka Liedekselle. Kuva Mikko Arvinen.
Pentti Härkönen luovutti ST-kortiston kehittämisvastuun Riikka Liedekselle. Kuva Mikko Arvinen.

Kortiston julkaisualustan uudistustyö etenee

Härkösen seuraaja, automaatio- ja systeemitekniikan diplomi-insinööri Riikka Liedes, on perehtynyt kortiston ylläpitoon Härkösen opastuksella viime syksystä lähtien.

– Tästä saa nyt vähän vaihtelua. ST-korttien laadintatyö on minulle tuttua esimerkiksi kiinteistöautomaation asiantuntijaryhmästä, ja olen tehnyt muutenkin paljon töitä Pentin kanssa, joten työn odotukset ja vaatimukset ovat tuttuja. Mukavaa, että minua pyydettiin tehtävään, Sähköinfon teknisenä asiantuntijana tähän saakka työskennellyt Liedes kertoo.

”ST-kortiston ylläpito on jatkuvaa kehittämistä.

Mitään suuria kortiston kehittämissuunnitelmia hänellä ei vielä ole.

– ST-kortiston julkaisualustan uudistamisessa tulee riittämään töitä lähivuosina, mutta tätä projektia lukuun ottamatta tässä vaiheessa tavoitteenani on vain saada himmeli haltuun ja jatkaa Pentin hyvin tekemää työtä, Liedes sanoo.

– ST-kortiston ylläpito on jatkuvaa kehittämistä. Kortistossa on satoja ajan tasalla pidettäviä yksiköitä, minkä lisäksi teknisellä alalla tulee jatkuvasti uusia asioita, mistä tarvitaan ohjeita ja tietoa, Härkönen jatkaa.

S2022 Ja SFS 6 000 työllistävät päivittäjiä

Kuluvan vuoden aikana kortistoon on lisätty 27 uutta korttia. Lisäksi 81 korttia sekä yksi käsikirja – Taloteknisten järjestelmien tiedonsiirto – on uudistettu. Kortistoon on päivitetty esimerkiksi hankesuunnittelu- ja selostusaineistoa sekä yleiskaapelointijärjestelmää koskevia ST-kortteja. Myös henkilöturvajärjestelmien suunnitteluohjeet on uusittu.

Monet uudistukset koskevat uutta S2022-nimikkeistöä. Uusi nimikkeistö on otettu käyttöön myös Sähköinfon verkkojulkaisualustan nimikkeistöhauissa.

Todennäköisesti loppukesästä julkaistava SFS 6 000 -standardisarjan uudistus tuo runsaasti päivitystarpeita lukuisiin ST-kortteihin. Suurimmat muutokset tulevat koskemaan hajautettua energiantuotantoa ja sähköajoneuvojen latauspisteitä käsittelevää aineistoa. Myös uudistuneiden valaistusstandardien vaatimukset tullaan päivittämään ST-kortteihin ja -ohjeisiin.

Kortiston kehittämiseen osallistuu vuosittain kymmeniä sähkö- ja telealan parhaita asiantuntijoita. ST-kortiston tulevista päivityshankkeista kerrotaan Sähkötieto ry:n nettisivuilla julkaistussa yhdistyksen toimintasuunnitelmassa.

– Uutta aineistoa julkaistaan tarveharkintaisesti asiantuntijaryhmien ehdotuksista ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Meille saa mielellään lähettää palautetta niin ST-aineistosta kuin kaikista Sähköinfon palveluistakin, Liedes ja Härkönen sanovat.

Kortistoon luotetaan

ST-kortiston viime vuoden lopulla toteutetun käyttäjäkyselyn vastaajat antoivat ST-kortistolle hyvän keskiarvosanan 8,4. Vastaajat arvostivat erityisesti kortiston luotettavuutta, laajaa tietosisältöä ja ajantasaisuutta. ST-käsikirjoja ja -ohjeistoja kiiteltiin kautta linjan selkeiksi ja havainnollisiksi.

Arvosanaa laski kortiston julkaisualustan hakutoimintojen toimivuus. Tältä osin palautteet tiivistyvät avoimeen vastaukseen ”kortit ovat hyviä, mutta hakukone toimii heikosti”.

Kortiston uudistus- ja laajennustarpeista kysyttäessä vastaajat toivoivat uutta tai nykyistä laajempaa aineistoa esimerkiksi teollisuuden sähköistystä, hissejä, lääkintätiloja, maadoitusta ja monioperaattoriverkkojen rakentamista käsitteleviin aineistoihin. Kyselyyn vastasi 230 ST-kortiston käyttäjää.

Mikko Arvinen, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!