SKT:n palkinnot ja stipendit ovat haettavissa 2.10. saakka

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja ja stipendejä sekä palkitsemalla alalla ansioituneita.

SM Extra audioartikkelit

Marraskuun sähköurakoitsijapäivillä luovutettava Sähköistysalan edistämispalkinto myönnetään joko yritykselle, yhteisölle, oppilaitokselle tai yksityishenkilölle sähköistysalaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta. Palkinnon myöntämisessä kiinnitetään huomiota alaa kehittäviin ja alan tunnettavuutta ja haluttavuutta lisääviin tekijöihin. Palkinnon arvo on 6 000 euroa.

Hyvä opinnäytetyö -stipendien suuruus on 500 – 1 500 euroa. Stipendejä myönnetään ammattikorkeakouluissa ja teknillisissä yliopistoissa kuluvan vuoden aikana hyväksytyille, sähkö- ja teleurakointia käsitteleville tai sivuaville opinnäytetöille. 2 000 euron arvoinen Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi myönnetään Sähköinen talotekniikka TKK -nimikkorahastosta sähköistä talotekniikkaa käsittelevälle diplomityölle.

Hakemukset tulee lähettää 2.10.2023 mennessä. Lisätietoja palkinnoista ja stipendeistä löydät SKT:n sivuilta.