SKOL: Vihreä siirtymä lisää suunnittelupalveluiden tarvetta

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n teettämän selvityksen mukaan kunnianhimoiset kestävyystavoitteet lisäävät asiantuntijapalveluiden kysyntää ja synnyttävät suunnittelu- ja konsultointiyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Selvityksen mukaan alan suomalaisten yritysten on seurattava tarkkaan markkinasignaaleja ja kysynnän trendejä sekä nousevia kestävän kehityksen tavoitteita. Suomen ei kannata kilpailla hinnalla vaan kehittyneillä tuotteilla ja palveluilla.
SKOL ry:n toimitusjohtaja Helena Soimakallion mukaan suomalaisilla suunnittelualan yrityksillä on paljon annettavaa kestävän kehityksen edistämiseen jopa maailmanlaajuisesti.

– Suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat hankkeen koko elinkaaren ajan. Suunnitteluratkaisut määräävät jopa 80 % tuotteen tai hankkeen ympäristöominaisuuksista, kuten ilmastopäästöistä sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta, Soimakallio sanoo yhdistyksen tiedotteessa.