Siemens toimittaa uuden ohjausjärjestelmän Pohjois-Suomen rautateille

Jyväskylässä nähdään 7.-9.2.2024!

Fintrafficin uusi rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmä mahdollistaa paikkariippumattoman ja dynaamisen ohjaustyön sekä automaation laajemman hyödyntämisen junien ohjauksessa.

Siemens Mobility oy on voittanut kilpailutuksen Pohjois-Suomen rautateiden uuden kauko-ohjausjärjestelmän toteutuksesta. Kokonaisuuteen sisältyvät kaikki järjestelmän suunnitteluun, valmistukseen ja käyttöönottoon liittyvät työt sekä tarvittavien rajapintojen toteuttaminen muun muassa asetinlaitteisiin.

– Toteutuksessa kasvatetaan entisestään automaatioastetta, minkä ansiosta ratatöiden hallittavuus paranee ja junakaluston siirto ratapihoilla tehostuu. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota häiriöttömyyteen, järjestelmän käyttöliittymään sekä siihen, että ohjausjärjestelmässä on valmiudet tulevaisuuden entistä digitaalisempaan junaliikenteeseen, Siemens Mobilityn tekninen johtaja Jari Jussila kertoo.

Väylävirasto mahdollistaa omalta osaltaan hankkeen toteuttamisen tekemällä tarvittavat muutokset ratainfraan, kuten asetinlaitteisiin ja tietoliikenteeseen.

Projektin alustava toteutusaikataulu on vuosina 2021–2025. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä tulee käyttöön Fintrafficin Oulussa sijaitsevaan rautatieliikenteen ohjauskeskukseen sekä osaan Tampereella sijaitsevaan ohjauskeskuksen työpisteistä.

Sähköurakoitsijapäivät Tampereella. Tervetuloa mukaan!

Fintrafficin tiedote