SFS 6000:n uudistustyö käynnistyi

Sähköautojen perinteisten lataustapojen lisäksi standardin uudessa versiossa tullaan huomioimaan myös sähköajoneuvojen induktiivinen lataus.
Sähköautojen perinteisten lataustapojen lisäksi standardin uudessa versiossa tullaan huomioimaan myös sähköajoneuvojen induktiivinen lataus.

SFS 6000 -standardisarjan seuraava painos on tarkoitus julkaista vakiintuneen viiden vuoden uusimissyklin mukaisesti vuonna 2022. Valmisteluun ja lausuntakierrokseen menevän ajan takia uudistustyö käynnistyi tämän vuoden alussa.

SM Extra audioartikkelit

Standardisarjan SFS 6000 esikuvana olevat IEC 60364-sarjan standardit päivittyvät jatkuvasti sovittujen päivityssyklien mukaisesti. Tämän lisäksi tulee uusia standardointialueita, joissa teknisen kehityksen nopeus edellyttää tavanomaista nopeampaa uusimistahtia, jotta standardien sisällöt pysyvät kehityksen mukana.

SFS 6000 -standardisarjan nykyinen versio on julkaistu vuonna 2017.
SFS 6000 -standardisarjan nykyinen versio on julkaistu vuonna 2017.

Hyviä esimerkkejä tästä ovat sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä sekä aurinkosähköasennuksia koskevat standardit. Sähköajoneuvojen latauspisteiden osalta tekninen kehitys on sen verran nopeaa, että muutoksia standardeihin on odotettavissa. Esimerkiksi induktiiviseen lataukseen ja virtakiskojakeluun sähköajoneuvojen latauksessa otetaan kantaa. Myös tehon syöttäminen verkkoon päin on esillä.

Mihin muutokset kohdistuvat?

Kun standardisarjaa SFS 6000 lähdetään nyt uudistamaan, on kohtalaisen hyvin tiedossa, mihin uudistukset kohdistuvat. Näistä aihealueista on olemassa jo hyväksytyt, tai lähiaikoina valmistumassa olevat, esikuvastandardit. Toki matkan varrella voi tulla yllätyksiä vastaan varsinkin standardin kansallisen osan osalta. Yleisesti arvioituna vuoden 2022 muutokset eivät tule olemaan yhtä laajoja, kuin vuoden 2017 muutokset olivat.

Vuoden 2017 jälkeen on valmistunut uudet versiot esikuvastandardeista, jotka käsittelevät turvajärjestelmien asennuksia, suihkutilojen asennuksia, rakennustyömaita, leirintäalueita, tilapäisasennuksia sekä sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä. Näiden lisäksi on valmistumassa uudistettuja standardeja, jotka koskevat esimerkiksi maadoituksia, generaattorilaitteistoja, lääkintätilojen sähköasennuksia sekä aurinkosähköjärjestelmiä.

Näiden uudistettujen standardien lisäksi on valmistumassa standardeja kokonaan uusista aihealueista. Tällaisia aihealueita ovat kiinteät akustot, tehon siirto tietoliikennekaapeleilla sekä datakeskusten DC-jakelu. Se, mitkä näistä valmistumassa olevista standardeista on mukana lopullisessa SFS 6000:n vuoden 2022 painoksessa riippuu pitkälti siitä, missä hyväksyntävaiheessa standardit ovat tuolloin, ja toki myös näiden standardien tärkeydestä käyttäjille.

Tee-se-itse -aurinkosähköasennukset?

Yksi keskustelua herättävä asia tulee olemaan aurinkosähköjärjestelmä, jonka voisi liittää suoraan standardoituun erikoispistorasiaan. Tällaisia esimerkiksi parvekkeelle asennettavia paneeleja on ollut jo markkinoilla ja Saksassa on standardoitu tähän liittämiseen erikoispistokytkin.

Kun asiaa on Suomessa pariin otteeseen standardisoimiskomiteassa käsitelty ja kommentoitu, suhtautuminen on ollut hyvin epäilevää ja sama epäilys vallitsee useimmissa muissakin Euroopan maissa. Paine uusiutuvan energian käytön lisäämiseen on vahva, mutta se ei saa tapahtua turvallisuuden kustannuksella.

Tuleeko valokaarivikasuoja pakolliseksi?

Yksi mielenkiintoisimmista valmistelussa vastaan tulevista asioista on valokaarivikasuojan (AFDD) asema. Toistaiseksi sen käyttö on ollut pakollista Euroopassa ainoastaan Saksassa ja sielläkin suhteellisen rajoitetusti. Aiheesta on ollut lausunnolla ehdotuksia, joiden mukaan valokaarivikasuojan käyttö olisi hyvinkin laajaa ja pakollista. Tähän ei todennäköisesti mennä, mutta mahdollista on, että Suomessakin valokaarivikasuoja voisi tulla pakolliseksi esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa.

Standardisarjan päivityksen yhteydessä tarkistetaan aina myös standardin luku 802, missä määritellään, kuinka standardia sovelletaan vanhojen asennusten muutos-, korjaus- ja laajennustöihin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä on, vieläkö ns. 0-luokan pistorasioiden lisääminen vanhoihin kohteisiin on sallittua vuoden 2022 jälkeen. Uudiskohteisiinhan näitä ei ole saanut asentaa 25 vuoteen.

Standardiehdotus lienee kokonaisuudessaan valmiina lausuntokierrokselle vuoden 2021 loppupuolella ja valmiina vuoden 2022 aikana.

Esa Tiainen, teksti

Kirjoittaja on Sähköinfo oy:n tekninen johtaja ja SESKO ry:n pienjännitesähköasennuksia koskevan standardointikomitea SK 64:n puheenjohtaja.