SFS 6 000 -standardin uudistus etenee

Pienjännitesähköasennuksia koskevan SFS 6000 -standardin uusi versio on tarkoitus julkaista loppukesästä.

SM Extra audioartikkelit

Standardiehdotus oli yleisellä lausunnolla 25. maaliskuuta saakka. Seskon mukaan lausuntokierroksella tuli runsaasti tarkennustoiveita, mutta mitään suurempaa vastustusta uudistusehdotukset eivät herättäneet. Tarkennuspyyntöjä tuli erityisesti standardin sähkölaitteiden palovaaraa koskeviin kohtiin ja aurinkosähköasennuksia käsitteleviin osioihin.

Seskon komitea SK 64 on valmistellut pienjännitesähköasennuksia koskevan SFS 6 000 -standardin uudistusta vuoden 2021 alusta lähtien. Komitean puheenjohtajana toimivan Sähköinfo Oy:n teknisen johtajan Esa Tiaisen mukaan standardin uudessa versiossa potentiaalintasaus on tulossa pakolliseksi aurinkosähköjärjestelmiin. Lisäksi esimerkiksi aurinkopaneelien liittimille asetettuja paloturvallisuusvaatimuksia täsmennetään.

Uusi SFS 6 000 on tarkoitus julkaista loppukesästä 2022. Seskon mukaan uudistustyö on edennyt hyvin suunnitellussa aikataulussa.

Lisätietoja Seskon uutiskirjeessä 3/2022