Sesko palkitsi kolme tutkimushanketta

Sesko ry toteutti vuoden 2023 lopussa TKI-kilpailun, joka oli suunnattu sähköalan ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Korkeakouluja pyydettiin ilmoittamaan ajankohtaisista tutkimushankkeista ja lopputöistä, jotka käsittelevät sähköistyvää yhteiskuntaa, puhdasta energiaa, kyberturvallisuutta ja tekoälyyn perustuvaa automaatiota ja joissa hyödynnetään sähköteknisiä standardeja osallistumisehtojen mukaisella tavalla.

Seskon hallitus myönsi kolmelle tutkimushankkeelle 2 000 euron palkinnon.

Kaikki palkitut hankkeet liittyvät useampaan kuin yhteen kilpailun neljästä teemasta. Niissä on hyödynnetty vähintään kolmea eri standardia tai standardisarjaa ja hankkeet täyttävät useamman kuin yhden lisäkriteerin ehdot.

Palkittuja hankkeita olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) ”Koestus – Sähköverkon suojausten TKI-ympäristö”, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Elmicro ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ”Farm Energy – maatilojen energiayhteisö”.

JAMKin hankkeessa perustettiin sähköverkkojen suojauksen TKI-ympäristö, jossa pystytään sähkönjakelujärjestelmää simuloivalla verkkomallilla tutkimaan sähköverkon ilmiöitä ja turvallisuutta (SFS 6001) sekä koestamaan sähköverkkojen suojauksissa käytettäviä suojalaitteita ja uusia suojausfunktioita, kehittämään niihin liittyviä data-analytiikkaratkaisuja sekä vastamaan aihealueeseen liittyvään osaamisvajeeseen.

TAMKin lisäksi Elmicro-hakkeeseen osallistuivat Tallinnan teknillinen ammattikorkeakoulu (TTK) ja Brnon teknillinen yliopisto (BUT). Hankkeen tarkoituksena on jakaa tietoa eri korkeakoulujen välillä ja luoda yhteinen, noin 30 opintopisteen, mikrotutkinto (jatko- /täydennys- /tai erikoistumistutkinto).

XAMKin tutkimushanke käsittelee alkutuotantotilojen muodostamia energiayhteisöjä ja älykkäitä ratkaisuja sähköenergian jakamiseen yhteisöjen sisällä. Hankkeessa käsitellään aiheita: energiayhteisöt, älykäs hyödynjako, hajautettu tuotanto, uusiutuva energia.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!