Seinäjoen keskussairaalaalaan rakennettiin toimiva sisäverkko

Sähköasentaja Teemu Pirttisen ja järjestelmäasiantuntija Markku Penttilän mukaan herkkien lääkintälaitteiden takia sairaalan sisäverkko tulee toteuttaa mahdollisimman maltillisilla lähetystehoilla.
Sähköasentaja Teemu Pirttisen ja järjestelmäasiantuntija Markku Penttilän mukaan herkkien lääkintälaitteiden takia sairaalan sisäverkko tulee toteuttaa mahdollisimman maltillisilla lähetystehoilla.

Seinäjoen keskussairaalaan päätyvällä potilaalla voi olla mielessään monia huolia, mutta hoito ei kärsi ainakaan huonosti toimivasta sisäverkosta. Sairaala on varmistanut verkon toimivuuden hankkimalla osaamista ja mittalaitteita Smart Wireless Cable -projektin tarpeisiin.

SM Extra audioartikkelit

Uusien rakentamismääräysten ja EU:n energiansäästödirektiivin myötä rakennusmateriaalit voivat vaimentaa radiosignaalin etenemistä. Samaan aikaan langattomien ratkaisujen käyttö lisääntyy. Sairaalassa mobiilipäätelaitteisiin tulee potilaskutsuja ja erilaisia hälytyksiä, joten hyvät radiopeitot on varmistettava mittauksilla.

– Sairaalassa päätelaitteiden pitää toimia pienillä tehoilla kaikissa paikoissa, joissa niiden toimiminen on hoidon kannalta oleellista, kellarissakin pelastuslain vaatimusten mukaisesti. Silloin ei saa olla katvealueita, sanoo sähköasentaja Teemu Pirttinen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Sairaalan kaltaisessa ympäristössä on monia operaattoreita, ja tiedonsiirron pitää toimia yhtä hyvin kaikkien verkoissa. Sisäverkko ei saa aiheuttaa häiriöitä hoidossa käytettyihin lääkintälaitteisiin, eivätkä verkot saa häiritä toisiaan. Häiriöttömyys varmistetaan hankituilla mittalaitteilla.

– Mitä herkempiä lääkintälaitteita on käytössä, sitä parempi sisäverkkopeitto on tehtävä kaikille operaattoreille, jotta päätelaitteet käyttävät pienintä mahdollista tehoa, toteaa järjestelmäasiantuntija Markku Penttilä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki ja tukipalvelujohtaja Jari Hakala halusivat kehittää sairaalan langatonta viranomaisviestintää ja ottaa siinä huomioon myös VIRVE 2.0 -verkon käyttöönoton ja 5G-valmiudet.

Sairaalan monioperaattoriverkkojen kehittämiseksi Seinäjoen keskussairaalaa pyydettiin mukaan tutkimuspilottisairaalaksi silloisen Tekesin Smart Wireless Cable -hankkeeseen, jossa kehitettiin antennikaapeliratkaisuja langattoman viestinnän sovelluksiin. Seinäjoella käytännön vetovastuu oli pitkälti Markku Penttilällä.

Hankkeen edistymisen kannalta oli tärkeää pystyä mittaamaan sisäverkon peittoa ja siinä esiintyviä häiriöitä sekä löytämään häiriöiden lähteet ja poistamaan ne nopeasti. Yhtä lailla oli olennaista varmistaa, että mittaustuloksia voidaan hyödyntää hankkeessa olevien kumppaneiden, tutkijoiden ja operaattoreiden kanssa.

Pitkän selvittelytyön jälkeen kumppanit päätyivät yhteisymmärryksessä hankkimaan Orbikselta Anritsun ja Narda Safetyn mittalaitteita. Yksi valintaperuste oli se, että operaattoreilla on käytössään samoja laitteita. Näin tietojen jakaminen helpottuu ja keskustelua voidaan käydä samoilla termeillä. Häiriötilanteissa mittalaitteesta saatavan tiedoston voi lähettää suoraan kumppanille, jolloin molemmilla on tilanteesta tismalleen samat tiedot. Hankitut mittalaitteet nopeuttavat vianhakua, parantavat potilasturvallisuutta ja pitävät häiriöajat minimaalisina, koska häiriö paikannetaan nopeasti.

– Sairaanhoitopiiri on todella aktiivisesti etsinyt ratkaisuista tietoa monista lähteistä ja kehittää mittausosaamistaan määrätietoisesti pitkällä aikavälillä, kertoo asiakaspäällikkö Jari Koskinen Orbikselta.

Laitteet hankittiin pitkän elinkaaren hankintana: niitä voidaan päivittää käytettäväksi myös 5G-verkoissa ja uuden sukupolven VIRVE 2.0 -mittauksissa. Toimitukseen kuului olennaisena osana perusteellinen laitekoulutus.

– Koulutuksia tarvittiin paljon näin vaativassa projektissa. Tekes-kumppaneille piti toimittaa oikeaa väliaikatietoa, jotta kaapelikehitys saattoi edetä, Penttilä kertoo.

Jokaiselle mobiiliteknologialle (WCDMA, LTE, GSM, VIRVE) ja jokaiselle mittalaitteelle järjestettiin oma koulutus, johon sisältyi sekä teoriaa että käytännön osuus. Laitteisiin tutustuttiin ensin normaaliolosuhteissa, jotta häiriötilanteet olisi helpompi havaita. Yhteyden laatua, kapasiteettia ja turvallisuutta on jo saatu parannettua uusien mittalaitteiden avulla.

– Ilman mittalaitteita emme pysty tekemään hyviä verkkoja ja osoittamaan, että ne ovat turvallisia sekä ohjeistusten ja direktiivin mukaisia, Penttilä sanoo.

Nyt verkko saadaan kuntoon jo ennen kuin se kytketään operaattorin tukiasemaan. Mittareilla löytyvät kaapeliviat ja tilanteet, joissa esimerkiksi liian lähelle antennikaapelia asennettu valaisin aiheuttaa häiriöitä. Häiriöt paikannetaan mittalaitteilla tarkasti ja nopeasti, ja korjauksen jälkeen mittauksilla varmistutaan verkkojen häiriöttömyydestä.

– Operaattoreilta on tullut meille erittäin hyvää palautetta. Häiriötasot ovat meiltä erittäin pienet, lähes olemattomat.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!