Saunojen sähköasennukset

Ajastimella tai etäyhteydellä lämmitettävissä saunoissa ei saa säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia.
Ajastimella tai etäyhteydellä lämmitettävissä saunoissa ei saa säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia.

Varmista aina, että saat selkeät kiukaan asennusohjeet käyttöösi. Tämä on tärkeää, etenkin jos samaan tilaan asennetaan sekä puu- että sähkökiukaita. Samoin varmista, että sähkölaitteiden lämmönkestävyys on riittävä kyseiseen asennuskohtaan saunassa.

SM Extra audioartikkelit

Asennusstandardi SFS 6000:n osa 703 koskee saunojen sähköasennuksia. Sauna eli löylyhuone on tietty huonetila, joka on sisustettu saunaksi ja johon on asennettu yksi tai useampi kiuas. Tämä ei koske sellaisia valmissaunoja, jotka ovat valmistettu EN-standardin 60 335-2-53 mukaisesti.

Suojaukset sähköiskulta

Suojauksissa noudatetaan samaa perusperiaatetta kuin kaikissa muissakin sähköasennuksissa: vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa ja kosketeltavat osat eivät saa tulla vaarallisesti jännitteisiksi (≥ 50 V a.c.) normaaliolosuhteissa eikä yhden vian olosuhteissa.

Esteiden käyttö ja jännitteisten osien sijoitus kosketusetäisyyden ulkopuolelle suojaustapoina eivät kuitenkaan ole sallittuja. Samoin erikoistapaukset, kuten eristävän ympäristön käyttö, paikallinen maasta erotettu potentiaalintasauksen käyttö ja useamman laitteen sähköisesti erotettu syöttö ovat poissuljettuja ratkaisuja. Löylyhuoneessa kaikki sähköasennukset on suojattava 30 mA vikavirtasuojalla lukuun ottamatta kiuasta ja siihen liittyviä laitteita.

Saunaan asennettavien sähkölaitteiden vähimmäiskotelointiluokkavaatimus on IP 24 eli 2,5 mm paksumpien esineiden tunkeutuminen jännitteisiin osiin on estetty ja laite on suojattu roiskevedeltä. Puhdistettaessa saunaa vesisuihkulla on myös sähkölaitteiden oltava vesisuihkun kestäviä, vesisuojaus IP X5.Löylyhuonealueiden (saunan) määrittely ja saunan kytkentärasian sijoittelu. Alue 1 ulottuu myös saunan seinän ja katon lämpöeristeen ulkopuolelle.

Löylyhuonealueiden määrittely

Alue 1: Alueen ulkoraja muodostuu sivusuunnassa 0,5 m kiukaasta joka suuntaan ja pystysuunnassa ulkorajojen sisällä lattiasta kattoon saakka. Alue 1 ulottuu myös saunan seinän ja katon lämpöeristeen ulkopuolelle. Tälle alueelle saa asentaa vain kiukaan syöttöön ja ohjaukseen liittyviä sähkölaitteita.

Alue 2: Alue on alueen 1 ulkopuolinen tila 1,0 m korkeudella lattiasta. Tähän alueeseen asennetuille sähkölaitteille ei ole annettu ympäristön lämpötilavaatimuksia. Laitevalinta on kuitenkin tehtävä aina todennäköisesti esiintyvän lämpötilan mukaan. Esimerkiksi alueelle 2 sijoitettava lämminvesivaraaja on vikavirtasuojattava riippumatta siitä, mitä valmistaja ohjeistaa.

Alue 3: Alue on alueen 2 yläpuolinen tila kattoon asti. Tällä alueella sijaitsevien sähkölaitteiden on kestettävä vähintään 125 oC ympäristön lämpötila ja alueen johdotuksen tulee kestää vähintään 170 oC lämpötila.
Saako näin tehdä uuden SFS 6000 mukaan? OK! Suojaputket eivät ole normaalikäytössä kosketeltavissa.

Johdotukseen liittyvät asiat

Putketon tai putkellinen johtojärjestelmä suositellaan asennettavaksi aina seinän tai katon lämpöeristeen kylmälle puolelle, sen ulkopuolelle. Asennettaessa johtojärjestelmä alueiden 1 ja 3 kohdalla lämpimälle eli saunan sisäpuolelle on käytettävä lämmönkestävää kaapelia. Alueella 2 tätä vaatimusta ei ole.

Enintään 1,0 m korkeudelle asennetun kiukaan kytkentärasian syötössä saa käyttää lämpötilakestoltaan tavallista johdotusta. Puolikiinteän johdon kytkentärasialta kiukaaseen on oltava vaipaltaan paksua kumikaapelia (H07RN-F tai vastaavaa). Metalliset putket, suojaputket ja kaapelien metallivaipat eivät saa olla saunojien kosketeltavissa normaalikäytössä.

Löylyhuoneen muut asennukset

valaisin sopiva löylyhuoneeseen? OK, jos valaisimesta löytyy T 125 -leimaus.Saakohan tämän asentaa löylyhuoneeseen? EI! Se on asennettava löylyhuoneen ulkopuolelle, kotelo on IP X4.

Löylyhuoneeseen saa asentaa vain tarvittavat sähkölaitteet, joita ovat kiukaan ohjaus- ja hallintalaitteet sekä alueelle 2 mahdollisesti asennettu lämminvesivaraaja ja sen kytkentärasia. Nämä tulee asentaa aina valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Pistorasioita ei löylyhuoneeseen saa asentaa. Valaistuksen syöttö- ja ohjauslaitteet tulee asentaa aina löylyhuoneen ulkopuolelle. Ulkopuolisissa tiloissa tulee huomioida kyseistä tilaa koskevat erityisvaatimukset, kuten kylpy- ja suihkutiloissa (SFS 6000, osa 701).

Kiukaiden asennuksessa huomioitavaa

Löylyhuoneeseen tulevien kiukaiden asennuksessa tulee aina huomioida kiuasvalmistajien antamat ohjeet. Tärkeimpiä asioita ovat suojaetäisyydet saunan palaviin rakenteisiin, kuten seiniin, kattoon ja lauteisiin. Kiukaan toiminta-aikoja (yleensä 4 tuntia) ei saa ylittää, koska ylitys voi aiheuttaa ylikuumentumistilanteen, joka taas voi johtaa tulipaloon.Ovatko kiukaan ja lauteiden etäisyydet riittävät? OK! Kyseisellä kiukaalla minimietäisyys on 100 mm.

Kun samaan löylyhuoneeseen sijoitetaan sekä sähkö- että puukiuas, on niiden välinen minimietäisyys kummankin kiukaan suojaetäisyyksien summa. Sähkökiukaiden valmistajat voivat antaa myös tästä pienempiä etäisyyksiä. Kiukaiden välistä etäisyyttä voi pienentää myös rakenteilla kuten tiiliseinämällä tai vastaavalla rakenteella. Jotkut sähkökiuasvalmistajat voivat kieltää kokonaan toisen kiukaan asentamisen samaan löylytilaan.

Koska sauna on suomalaisille tärkeä rentoutumisen ja puhdistautumisen vuoksi, on tärkeää rakentaa se mahdollisimman turvalliseksi. Kiukaiden suojaetäisyydet ja niiden toteuttaminen on erittäin tärkeä turvallisuustekijä saunan rakentamisesta, joista ei tule tinkiä missään tapauksessa. Näistä mitoista saa poiketa, mutta vain turvaetäisyyksiä lisäävästi.

Suojaetäisyydet on tarkistettava myös silloin, kun kiuas vaihdetaan suurempitehoiseksi. Tekemällä alun alkaen suuremmat suojaetäisyydet kiuasvaihdot voidaan suorittaa vähällä vaivalla.

Sähköinfo oy, teksti

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!