Sähköverkkoyhtiöt pyytävät asiakkailta palautetta

Sähköverkkoyhtiöt keräävät asiakkailtaan palautetta jakeluverkon kehittämissuunnitelmiin toukokuun aikana.

Energiamurros haastaa kehittämään sähköverkkoja, uusi sähköntuotanto tarvitsee vahvat sähköverkot ja ilmastotyö edellyttää verkkopalveluiden kehittämistä. Asiakkaita halutaan kuulla suunniteltaessa kustannustehokasta sähköverkkoa.

Sähkönkäyttö lisääntyy lähivuosina, kun sähkö korvaa fossiilisia polttoaineita teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Samaan aikaan uusiutuvaa sähköntuotantoa liitetään yhä enemmän jakeluverkkoihin. Se edellyttää sähköverkkojen kehittämistä ja uudistamista. Sähköverkkojen kehittäminen on verkkoyhtiöiden lakisääteinen velvollisuus, joka mahdollistaa huoltovarman sähkönjakelun asiakkaille.

Suomen 77 sähkön jakeluverkkoyhtiötä laatii kahden vuoden välein jakeluverkon kehittämissuunnitelman, jossa yhtiö kuvaa sähköverkon kehittämisen periaatteet ja tavoitteet. Kehittämissuunnitelmissa kerrotaan, miten paikallista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se takaa luotettavan sähkönjakelun ja mahdollistaa energiamurrokseen ja puhtaaseen siirtymään osallistumisen nykyisille ja tuleville asiakkaille. 

Seuraavat jakeluverkon kehittämissuunnitelmat valmistuvat kesällä 2024. Ennen kehittämissuunnitelmien valmistumista sähköverkkoyhtiöiden asiakkailla on toukokuun ajan mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Yhtiökohtaiset suunnitelmat ja kuulemiset löytyvät kunkin sähköverkkoyhtiön verkkosivuilta. Energiateollisuus kokoaa lisäksi verkkosivuilleen suoria linkkejä sähköverkkoyhtiöiden kehittämissuunnitelmiin.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!