Sähkötyöturvallisuudesta täytyy yhä huolehtia

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Sähkömaailma Extran pääkirjoitus, joulukuu 2022.

SM Extra audioartikkelit

Vuonna 1965 sähkötapaturmissa kuoli Suomessa kaiken kaikkiaan 22 henkilöä, joista 12 oli sähköalan ammattilaisia. Tuo luku on viranomaisten tietoon tullut määrä ja on mahdollista, että uhreja olisi ollut enemmänkin.

Reilussa viidessä vuosikymmenessä turvallisuus on parantunut merkittävästi. Suomessa kuolee keskimäärin vuosittain noin kaksi henkilöä sähkötapaturmissa. Suurin osa menehtyneistä on muita kuin sähköalan ammattilaisia ja yleisin kuolemaan johtaneen sähkötapaturman syy on junan katolle kiipeäminen ja siitä seurannut valokaari ajojohtimesta

Myönteiseen kehitykseen on monta syytä. 1960-luvulla Suomea vielä sähköistettiin ja ammattilaisille tapahtui paljon tapaturmia avojohdoilla työskenneltäessä. Liittymiä kytkettiin pahimmillaan jännitteisenä ilman asianmukaisia jännitetyömenettelyjä ja suojavarusteita. Tällä ”rohkeudella” jopa ylpeiltiin. Varsinkin sähkölaitosten linjatöihin tultiin monesti ilman sähköalan peruskoulutusta.

Ammattitaito on onneksi vuosien kuluessa parantunut. Työmenetelmät ovat kehittyneet, suojavarusteet ovat parantuneet ja niitä myös käytetään. Sähkötyöturvallisuudessa edellytetään jatkuvaa tietojen ylläpitämistä. Myös asennusten turvallisuus on parantunut muun muassa vikavirtasuojien lisäännyttyä.

Tärkein syy lienee kuitenkin asenteiden kehittymisessä. Sähkötyöturvallisuuteen suhtaudutaan osana ammattitaitoa, samoin kuin yleiseen työturvallisuuteen. Kuitenkin tilannetta voidaan ja tulee edelleen pystyä parantamaan. Vaikka viimeisestä sähköalan ammattilaiselle sattuneesta kuolemaan johtaneesta tapaturmasta on jo lähes kymmenen vuotta, lievempiä tapauksia alan ammattilaisille sattuu vuosittain useita satoja. Niistä muutama on vakava.

Yleisin sähköasentajan tapaturma on kuitenkin muu kuin sähkötapaturma. Kaatumisia, liukastumisia ja työvälineillä aiheutettuja onnettomuuksia sattuu huomattavasti enemmän kuin sähkötapaturmia. Vaikka tässäkin kehitys on ollut lievästi positiivista, tekemistä riittää vielä sekä sähkötapaturmien että muiden tapaturmien vähentämisessä.

Uusi teknologia tuo myös uusia riskejä, joilta on osattava suojautua. Akustojen, aurinkosähköjärjestelmien ja sähköautojen turvallisuudesta on varmistuttava. Turvallisuusteema on esillä myös tämän lehden artikkelissa.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja ja Sähköinfo oy:n tekninen johtaja

Sähkömaailma Extra toivottaa lukijoilleen rauhallista joulun aikaa ja toiveikkuutta alkavalle vuodelle 2023!