Sähkötöiden johtajat paneutuivat turvallisuuspuutteisiin

Tukesin ylitarkastaja Timo Iholinin mukaan sähkölaitteistoista löytyy jatkuvasti puutteita, mutta asennusvirheet ovat onneksi harvinaisia. Vieressä Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen.
Tukesin ylitarkastaja Timo Iholinin mukaan sähkölaitteistoista löytyy jatkuvasti puutteita, mutta asennusvirheet ovat onneksi harvinaisia. Vieressä Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen.

Sähköinfo oy:n suosittu Sähkötöiden johtajan päivä järjestettiin 15.5. Aviapolis-kongressihotellissa Vantaalla. Yli 200 sähkötöiden johtajaa paikalle houkutelleessa tilaisuudessa keskityttiin erityisesti sähköturvallisuuden varmistamiseen ja puutteiden tunnistamiseen.

SM Extra audioartikkelit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Timo Iholin toi tilaisuuteen valvovan viranomaisen terveiset. Iholinin mukaan Tukesin riskiperusteisesti ja ilmiantojen perusteella suorittamassa kenttävalvonnassa luvallisesti tehdyistä asennuksista löytyi viime vuonna vain muutama vakavaksi laskettava asennusvirhe, mutta vain neljäsosa tarkastetuista kohteista sai täysin puhtaat paperit. Erityisesti asennusten dokumentoinnista löytyy edelleen runsaasti puutteita. Viime aikoina Tukesissa on kiinnitetty huomiota erityisesti mittauspöytäkirjojen puutteisiin.

– Mittaustulosten pitää olla jäljitettävissä, eli mittaustuloksista pitäisi aina nähdä, mistä ja miten mittaukset on otettu. Näin ei aina ole, Iholin sanoi.

Tukesille toimitetuista varmennustarkastusraporteista ei löytynyt aiempia vuosia enempää vakavia asennusvirheitä, mutta joka viidennessä valtuutettujen tarkastajien tarkastamassa kohteessa oli runsaasti pieniä puutteita. Varmennustarkastuksia tehtiin viime vuonna noin 5 600 kohteeseen, eli puutteita löytyi yli tuhannesta kohteesta.

– Tuntuu siltä, että käytönjohtajat ovat siirtäneet vähän omia hommiaan varmennustarkastajille, kun joistakin kohteista voi tulla todella pitkiäkin puutelistoja, eikä vikalistoja tehdä itse, Iholin sanoi.

Kaikki tarkastuksetkaan eivät saaneet viranomaiselta parasta mahdollista arvosanaa, vaan Tukes joutui peruuttamaan viime vuonna kahden tarkastajan hyväksynnät. Sähkötöiden johtajille toimintakieltoja ei jaettu, mutta 16 sähkötöiden johtaa sai virallisen varoituksen puutteellisesta tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Luvattomista sähkötöistä ilmoituksia poliisille

Viime vuonna Tukesin tietoon tuli 53 oikeudetonta sähköurakointitapausta. Niistä viidessä esiintyi niin vaarallisia virheitä, että Tukes teki tapauksista tutkintapyynnön poliisille sähköturvallisuuslain rikkomisesta. Esimerkiksi eräs maalämpöpumppuja asentava yritys pääsi kertomaan poliisille tekemistään vaarallisista asennuksista.

Toisessa – selvästi syyntakeettomammassa – tapauksesta maanviljelijä oli kytkenyt traktoriin liitetyn varavoimakoneen verkkovian aikana kiinteistön sähkölaitteistoon ilman verkonvaihtokytkintä ja avaamatta laitteiston pääkeskuksen pääkytkintä. Näin hän päätyi syöttämään virtaa koko muuntopiiriin. Kohde sijaitsi keskijännitelinjan päässä ja muuntopiirissä oli vain muutama kuluttaja, joten tehokas traktorigeneraattori jaksoi tuottaa virtaa koko kylälle.

– Kohteen etäluettava mittari oli rikkoutunut. Viimeisin siihen tallentunut jännitearvo oli yli 800 volttia, Iholin kertoi.

Siisti työnjälki kertoo tarkastajalle paljon

Raision telesähkö oy:n valtuutetun tarkastajan Seppo Aaltosen havaintojen mukaan sähköasennusten työnjälki ja viimeistelyn yleisilme kulkevat yleensä käsi kädessä asennusten muun laadun ja turvallisuuden kanssa. Jos johdot risteilevät sekavina, irrallisina nippuina, varmennustarkastuksessa voi odottaa löytyvän muitakin puutteita, kuten irtoliittimiä keskuksesta ja samaan nippuun määräysten vastaisesti niputettuja heikko- ja vahvavirtajohtimia.

Raision telesähkön Seppo Aaltonen kertoi tarkastusten yhteydessä havaitsemistaan turvallisuuspuutteista.

Viime aikoina Aaltonen kertoo kirjanneensa paljon palokatkoihin liittyviä puutteita. Jos työmaalla on vähänkään epäselvyyksiä siitä, kuuluuko palokatkojen teko sähkö- vai rakennusurakoitsijalle, ne jäävät helposti kokonaan tekemättä.

– Palokatkot ovat usein rakennusurakoitsijan urakassa, mutta sähköurakoitsijat voisivat muistuttaa heitä asian tärkeydestä esimerkiksi työmaakokouksissa, Aaltonen sanoi.

Myös asennusten dokumentoinnista löytyy usein puutteita esimerkiksi virtapiirien ja potentiaalintasauksen merkinnöistä. Varmennustarkastuksia joudutaan myös uusimaan säännöllisesti potentiaalintasauksessa ja maadoituksessa havaittujen puutteiden takia.

– Puutteellinen maadoitus on surkea tilanne varsinkin suurjännitelaitteiden puolella. Se vie kokonaisuudessaan pohjan turvallisuudelta, Aaltonen sanoi.

Aaltosen mukaan räjähdysvaaralliset tilat ovat monesti haastavia paikkoja tarkastajille, ja niistä löytyy myös muita tiloja useammin puutteita.

– Niissä tiloissa metallisten rakenteiden potentiaalintasaus on äärimmäisen tärkeää, jotta kipinäpiirejä ei pääse syntymään. EX-piirit pitää mitata aina huolellisesti.

Aaltosen mukaan standardit ovat sähkötöiden johtajien ja valtuutettujen tarkastajien paras selkänoja ja turva kaikissa tilanteissa.

– Jos talo palaa, niin oikeudessa on turha sanoa, että minusta tuntuu, että asennukset oli tehty oikein. Jo SFS 6000 -standardin esipuheessa sanotaan, että tätä standardia noudattamalla toimitaan sähköturvallisuuslain tarkoittamalla tavalla, Aaltonen sanoi.

Myös palontutkijana toimivan Aaltosen mukaan historia tuntee useita tapauksia, joissa sähköurakoitsijan yritys on joutunut vahinkotilanteessa korvausvastuuseen puutteellisesti tehdyn käyttöönottotarkastuksen takia, jos esimerkiksi eristysvastusmittaus on jätetty tekemättä.

Tarkastajien esitysten lisäksi tilaisuudessa kerrottiin myös sähköajoneuvojen latauspisteiden toteutuksesta, paloilmoittimien suunnittelusta ja sähköasennusstandardien tulkintakysymyksistä sekä kuultiin sähkötöiden johtajien puheenvuoroja.

Mikko Arvinen, teksti ja kuvat

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!