Sähköpiirrosmerkit julkaistiin IEC:n verkkopalvelussa

Piirrosmerkkejä.

Sähköpiirrosmerkit ja kuvatunnukset on lisätty sähköalan kansainvälisestä standardoinnista vastaavaan IEC:n verkkopalveluun.

IEC:n kaikille avoimeen Standards & Services Portal -palveluun on lisätty kansainväliset sähköpiirrosmerkit (IEC 60617) ja niiden englanninkieliset kuvaukset. Merkkejä voi hakea hakusanoilla englanniksi, minkä lisäksi ne on listattu palvelun esikatselunäkymään. Palvelussa on julkaistu kaikki IEC 60617 -standardiin kuuluvat merkit, eli yhteensä noin 1 900 symbolia.

Standardi kattaa esimerkiksi seuraavien sovellusalueiden piirrosmerkit:

  • Johtimet ja liitäntälaitteet
  • Passiiviset peruskomponentit
  • Sähköenergian tuottaminen ja muuntaminen
  • Kytkin-, ohjaus- ja suojalaitteet
  • Mittalaitteet, lamput ja merkinantolaitteet
  • Tietoliikennetekniikan välitys- ja päätelaitteet
  • Rakennusten asennuspiirustukset

IEC:n Standards & Services -portaali

Seskon tiedote