Sähköntuotannon hiilipäästöt putosivat lähes nollaan

Kivihiiltä sähkön- ja lämmöntuotantoon käyttänyt Helsingin Hanasaaren voimalaitos suljettiin huhtikuussa. Tämä pudotti Helsingin hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Kuvassa alueelle jäänyttä kivihiiltä laivataan pois Salmisaaren voimalalle. Kuva Mikko Arvinen.
Kivihiiltä sähkön- ja lämmöntuotantoon käyttänyt Helsingin Hanasaaren voimalaitos suljettiin huhtikuussa. Tämä pudotti Helsingin hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia. Kuvassa alueelle jäänyttä kivihiiltä laivataan pois Salmisaaren voimalalle. Kuva Mikko Arvinen.

Energiateollisuus ry:n syyskuun tuotantotilaston mukaan päästöttömän sähköntuotannon osuus nousi Suomessa syyskuussa 98 prosenttiin. Luku on tähänastinen ennätys.

Vuoden alusta laskien puhtaan tuotannon osuus on Suomessa 93,5 %. Talvikuukausina sähköntuotannossa turvauduttiin myös fossiilisiin polttoaineisiin ja turpeeseen.

Ydinvoimaloissa tuotettiin syyskuussa kaksi viidennestä Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuulivoiman ja vesivoiman osuus oli molempien noin neljännes.

– Energiakriisi oikeastaan vauhditti omia toimiamme sen isomman kriisin, eli ilmastokriisin, ratkaisemisessa. Puhdasta sähköä on riittävästi tarjolla ja lisää saadaan, kunhan kysyntä kasvaa. Sähkö on samalla ratkaisu muiden toimialojen, kuten liikenteen ja teollisuuden, päästöjen vähentämiseen, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Sähkön kulutus on vähentynyt kuluneen kalenterivuoden aikana kuusi prosenttia. Sähköä säästettiin etenkin viime talven korkeiden hintojen aikaan, ja osa säästötoimista on osoittautunut pysyviksi. Samaan aikaan Suomesta on tullut sähkön nettoviejä viime keväästä alkaen. Sähköomavaraisuuteen ovat vaikuttaneet varsinkin ydinvoimakapasiteetin kasvu ja viime vuoden mittavat investoinnit tuulivoimaan.

Energiateollisuus ry:n tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!