Sähkön kulutus laski alimmilleen koko 2000-luvulla

Energiateollisuus ry:n mukaan Suomi on ollut sähkön nettoviejä maaliskuun lopusta alkaen. Järjestön mukaan tämä lupaa hyvää sähkön kuluttajahinnoille ja haasteita investoinneille.

Energiateollisuus ry:n mukaan Suomen sähkön kulutus on nyt alimmalla tasolla koko 2000-luvulla. Viimeisten 12 kuukauden aikana sähkön kulutus on supistunut 8 %. Suurin lasku on tapahtunut teollisuudessa, jonka kulutus on laskenut viimeisen neljän kuukauden aikana 11 % edellisestä vuodesta. Muu kulutus on laskenut 3 %.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan osa kulutuksen laskusta selittyy energiansäästötoimilla, mutta pääosin kyse on teollisuuden suhdanteista.

– Yleisnäkymä energiamurroksessa on, että Suomeen saadaan merkittävästi teollisia investointeja edullisen ja puhtaan sähkön ansiosta. Valitettavasti teollisuuden investointipäätöksiä on toistaiseksi kuultu vasta hyvin vähän. Sähkön tuotantoon on investoitu etupainoisesti ja nyt olisi tärkeä saada myös teollisuuden investoinnit liikkeelle huonosta suhdannetilanteesta huolimatta, Leskelä sanoo.

Sähköä riittää tällä hetkellä hyvin. Sateisen kesän jälkeinen hyvä vesivoimatilanne kompensoi hyvin elokuun tuulettomina jaksoina heikentynyttä tuulivoiman tuotantoa. Elokuussa tuulivoiman tuotanto laski 13 % viime vuoden elokuuhun verrattuna, vaikka tuotantokapasiteetti on kasvanut huomattavasti vuoden aikana.

Hyvän vesivoimatilanteen, ja tietenkin Olkiluoto kolmosen käyttöönoton, ansiosta Suomi on ollut sähkön nettoviejä maaliskuun lopusta alkaen. Energiateollisuuden mukaan sähköä olisi riittänyt vientiin hetkittäin enemmänkin, mutta Ruotsin kantaverkon pullonkaulat estävät tällä hetkellä vientikapasiteetin kasvattamista.

Energiateollisuus ry:n tiedote

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!