Sähkömessut kutsuvat mukaan alan kehitykseen

Sähkömessuista vastaavan myyntijohtaja Hannu Mennalan mukaan sähköalan kasvanut rooli yhteiskunnassa näkyy näytteilleasettajakentän laajenemisena uusiin toimijoihin, palveluihin ja ratkaisuihin. Kuva: Jyväskylän messut oy

Jyväskylässä 7. – 9.2. pidettävässä tapahtumassa on esillä reilusti yli 200:n yrityksen tuotteita ja palveluita.

SM Extra audioartikkelit

Sähkö, valo, tele ja AV 2024 -ammat­titapahtuma esittelee alan trendit ja uusimmat ratkaisut niin rakennetun ympäristön kuin koko yhteis­kunnankin sähköistämiseksi.

Tapahtuma tarjoaa myös ajan­kohtaista ohjelmaa, jossa tunne­tut puhujat syväluotaavat alan tren­dejä. Keynote-puhujat piirtävät isoa kuvaa tulevaisuudesta ja herättä­vät näkemään sen tarjoamat mah­dollisuudet. Heihin kuuluvat muun muassa Asta Autelo, Mikko Hyp­pönen, Tero Kallio ja Vesa Lin­ja-aho. Näytteilleasettajat puoles­taan kertovat omissa puheenvuo­roissaan niin lavalla kuin osastoilla­kin ratkaisuista, joilla noihin mah­dollisuuksiin voi tarttua jo nyt.

Autouutuudet ovat näyttävästi esillä

Sähkömessuista vastaava myynti­johtaja Hannu Mennala Jyväsky­län messut oy:stä antaa vinkin säh­köisestä tieliikenteestä kiinnostu­neille. Näyttävästi sijoitettu kah­deksan automaahantuojan yhtei­salue esittelee viimeisimmät säh­köautouutuudet. Niitä ympäröivät uusimmat latausratkaisut ja -pal­velut yritysten messuosastoilla. Näkemystä aiheeseen tuo yksi messujen pääpuhujista, joka edus­taa Euroopan nopeimmin kasvavaa sähköautojen latausalustaa.

Mennalan mukaan sähkö­alan kasvanut rooli yhteiskunnassa näkyy näytteilleasettajakentän laa­jenemisena uusiin toimijoihin, pal­veluihin ja ratkaisuihin. Yritysten kiinnostus messuja kohtaan on ollut ennätysmäisen suurta.

– Tulevat messut tarjoavat kävi­jöille kerralla kokonaiskuvan kehi­tyssuunnista ja antavat ideoita kehittää omaa ja yrityksen toimin­taa, Mennala sanoo.

Hän uskoo messujen vetävän puoleensa entistä enemmän myös uusia alasta ja sen tarjoamista mah­dollisuuksista kiinnostuneita.

Alan messujen merkitys korostuu

Jyväskylän messujen Ilari Tervakangas on alan toimijoille tuttu Sähkömessujen myyntijohtajana jo vuosikymmenten ajalta. Hän on nähnyt sähköalan kasvavan nopeasti. Mukaan on liittynyt viime vuosina paljon sekä pieniä innovatiivisia yrityksiä että suuria kansainvälisiä toimijoita ja tuotemerkkejä.

Keynote­ puhujat piirtävät isoa kuvaa tulevaisuudesta.

Tervakangas toteaa, että Suomi sähköistettiin jo aikanaan, ja on sen jälkeen nostettu digitalisaation kärkimaiden joukkoon. Tästä eteenpäin alan tehtävä on vahvistaa yhteiskuntaa luomalla energiaomavaraisuutta ja tulevaisuuden hyvinvointia.

–  Ratkaisu on päästöttömään sähköön perustuva energiajärjestelmä, joka kattaa myös koko rakennetun ympäristön ja liikenteen. Edessä on mittava työ, joka avaa paljon mahdollisuuksia niille, jotka pitävät itsensä ajan tasalla siitä, missä mennään. Sähkömessut ovat ainutlaatuinen ja tehokas tapa kokonaiskuvan päivitykseen, hän sanoo.

Messutapahtuman ehdoton etu verrattuna muuhun tiedonhankintaan on kokonaisuuden näkeminen kerralla. Osastoilla pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa kasvotusten ja vastauksia itselle tärkeisiin kysymyksiin saa heti. Lisäksi messuilla tapaa vanhoja tuttuja ja omia verkostoja on mahdollista laajentaa luontevalla tavalla.

– Sähkömessuilla alan nopea kehitys on näkynyt jatkuvana uudistumisena, puhuttiinpa sitten itse tapahtumasta tai näytteilleasettajien tarjonnasta. Kävijöilleen messut ovat edelleen ohittamaton tilaisuus, joka on tärkeää käyttää tulemalla paikalle kerta toisensa jälkeen. Tämän tiedämme kävijäkyselyn tuloksista, Tervakangas kertoo.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!