Sähkömarkkinat myllerryksessä

Sähkömaailma Extran päätoimittaja Esa Tiainen
Esa Tiainen.

Pääkirjoitus, Sähkömaailma Extra 4/2022.

SM Extra audioartikkelit

Kesän ja syksyn aikana julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua ja veikkailua siitä, miten sähkö riittää ensi talvena ja erityisesti siitä, mitä se maksaa. Kuluttajat ovat joutuneet miettimään, miten talven sähkölaskuista selviää. Viranomaiset ovat jakaneet ohjeita, kuinka energiaa voi ja kannattaa säästää, jottei sähköä jouduttaisi säännöstelemään ja talvesta selvittäisiin.

Vaalien lähestyessä myös politiikoilla on suuri halu osallistua keskusteluun. Selvää on, että ensi talvena sähkö maksaa monille moninkertaisesti aiempaan verrattuna ja lohkaisee ison osan tuloista. Myös sähköyhtiöille tilanne on haastava. Yhtiöitä on mennyt ja menee konkurssiin, mikä lisää asiakkaiden tuskaa.

Kallistunut sähkö on saanut ihmiset kiinnostumaan itsestäänselvyytenä pidetystä sähköstä, vaikka samalla se on kirpaissut kukkaroa. Nopeasti muuttuva sähkömarkkina edellyttää sähkönkäyttäjiltä valppautta sekä lisää tietoa kulutuskäyttäytymisen vaikutuksista ja siitä, miten kannattaa yleensä toimia sähkömarkkinoilla. Todennäköisesti sähkön ostamiseen tulee aiemmasta poikkeavia sopimusmalleja, joiden vertailu on haastavaa, jos ei osaa ennustaa hintojen kehitystä eikä tunne riittävän hyvin oman kulutuksen vaihtelua.

”Kallistunut sähkö on saanut ihmiset kiinnostumaan itsestäänselvyytenä pidetystä sähköstä, vaikka samalla se on kirpaissut kukkaroa.

Vaikka sähköenergian suhteen omavaraisuus saavutettaisiin ensi vuonna, tämä ei kuitenkaan toteudu tehojen osalta. Tuulivoiman osuuden kasvaessa tarvitaan parempia siirtoyhteyksiä ja mahdollisuuksia sähköenergian varastointiin.

Tämä varastoidun sähköenergian osuus kasvaa myös vauhdilla ja erilaisia tapoja varastoida energiaa käsitellään muun muassa tässä lehdessä. Murros markkinassa kestänee vuosia, mutta kun tarvittava tuotanto- ja varastointikapasiteetti lähestyvät toisiaan, ennustettavuus paranee, vaikkei niin sanotusti entiseen sähkömarkkinaan ole paluuta.

Esa Tiainen

Sähkömaailma Extran päätoimittaja, Sähköinfo oy:n tekninen johtaja