Työsarkaa sähköalan toimijoille

Minna Kautonen
Minna Kautonen.

Kolumni, Onnisen Talotekniikka sähkö -segmentin johtaja Minna Kautonen.

SM Extra audioartikkelit

Suomen energia- ja ilmastostrategiassa on pitkän aikavälin tavoitteena hiilineutraali yhteiskunta. Merkittävä osa ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta, mukaan lukien liikenne.

Kunnianhimoiset päästötavoitteet, kasvava kiinnostus ihmisen tärkeimmän omaisuuden kunnossapitoon ja esimerkiksi aurinkosähkön käyttöönottoon omakotitaloissa sekä niin henkilö- kuin raskaankin liikenteen sähköistyminen tekevät sähköalasta nyt entistä mielenkiintoisemman.

Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käyttö sähköntuotantoon ja liikenteen sähköistyminen kuuluvat tehokkaisiin keinoihin, joilla ilmastonmuutosta voidaan hidastaa. Kaikki ne merkitsevät myös kiinnostavia uusia tuotteita ja työtä alalle.

Lähituotettua sähköä

Sähkön tuottaminen uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, avulla on ilmaston kannalta vastuullista toimintaa. Paikallinen energiantuotanto on yleistynyt viime vuosina omakotitaloissa ja kerrostalokiinteistöissä, ja tämä kehitys jatkuu.

Esimerkiksi omassa kiinteistössä tuotettua aurinkosähköä voidaan käyttää kiinteistön lämmitykseen tai vaikkapa sähköauton lataamiseen. Keskeistä tässä on tehokas energian varastointi, joka on jo mahdollista. Otetaan päivällä talteen auringon energia ja hyödynnetään aurinkosähkö myöhemmin, vaikka kaikkina vuorokauden aikoina. Energiavarasto turvaa myös luotettavan sähkön saannin mahdollisten sähkökatkojen aikana. Tulevaisuudessa rakennus voi myös myydä itse tuottamaansa sähköä.

Kiinteistöjen sähköiset ratkaisut ovat muutenkin kehittyneet huimasti. Nykypäivän älykkäillä sovelluksilla ja automaatioratkaisuilla voidaan parantaa kiinteistön energiatehokkuutta, ohjata ja säätää lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta huonekohtaisesti.

Liikenne sähköistyy – entä sitten?

Liikenne sähköistyy kiihtyvällä vauhdilla. Tänä vuonna Suomessa rekisteröidään arviolta noin
23 000 ladattavaa autoa sähköautokannan ollessa nyt vajaat 50 000. Suomen strategiassa tavoitteeksi on asetettu 250 000 autoa vuonna 2030, mutta liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen työryhmä on esittänyt tavoitteen tarkistamista jopa niin suureksi kuin 700 000:een autoon. Niistä pääosa olisi täyssähköautoja. Aika näyttää kasvuvauhdin.

Mitä sähköautoilun lisääntyminen käytännössä tarkoittaa? Uusien latauspisteiden rakentamisen lisäksi uskon, että kiinnostus oman aurinkosähköjärjestelmän hankintaan lisääntyy, ja sitä täydennetään akustolla, jolloin ympärivuorokautinen aurinkosähkön hyödyntäminen onnistuu. Tämä kaikki tietää lisää mielenkiintoisia työmahdollisuuksia alalla.

Latausinfran rakentajien töitä lisää myös maaliskuussa 2021 voimaan astuva laki, jonka myötä kiinteistöjen omistajille, kunnille ja kaupungeille on tulossa uusia latausinfran rakentamisvelvoitteita. Latausinfran paraneminen puolestaan lisää entisestään kiinnostusta hankkia sähköauto.
Henkilöautojen lisäksi myös raskas liikenne, kuten linja- ja kuorma-autot, alkaa sähköistyä. Ensimmäinen täyssähkökuorma-auto hoitaa jo Onnisen jakelukuljetuksia asiakkaiden kohteisiin pääkaupunkiseudulla.

Sähköalalla on nyt paljon kiinnostavaa meneillään, uusia tuotteita ja merkittäviä työmahdollisuuksia. Sähkössä on älyä!

Minna Kautonen

Onninen oy:n Talotekniikka sähkö -segmentin johtaja.