Sähköliitto aloittaa helmikuussa kaksipäiväisen lakon

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle 19.1. ilmoituksen poliittisesta työnseisauksesta. Lakko alkaa 1.2.2024 klo 00.00 ja päättyy 2.2.2024 klo 23.59.

Ilmoituksen mukaan työnseisauksen piirissä ovat kaikki sähköistys- ja sähköasennusalan, huolto- ja kunnossapitoalan, sähköalan TES energia-ICT-verkosto ja teknisen huollon ja kunnossapidon työehtosopimuksilla tehtävät työt, jotka tehdään Helsingin, Vantaan tai Espoon alueella.

Lakko koskee myös muualla Suomessa tehtäviä töitä, jos työntekijän työehtosopimuksen mukainen työhönottopaikka tai toimipaikka on Helsingin, Vantaan tai Espoon alueella.

Työnseisauksen piirissä ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan jotakin edellä mainituista työehtosopimuksista joko työehtosopimuslain (työnantajajärjestöjen jäsenyritykset) tai työehtosopimuksen yleissitovuuden nojalla.

Lakon ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotanto ja jakelu, raideliikenteessä tehtävät työt ja Suomen erillisverkot oy sekä hengen, terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisella työnseisauksella Sähköliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!