Sähkölaitteistoturvallisuuden yhteistyöfoorumi aloitti uuden toimikauden

Sähkölaitteistoturvallisuuden yhteistyöfoorumi on aloittanut uuden toimikautensa. Foorumi käsittelee sähköturvallisuuteen liittyviä asioita yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Foorumin tavoitteena on ylläpitää yhteistoimintaa viranomaisten ja sähköalan toimijoiden kesken. Se toimii myös sähköalan intressiryhmien ja viranomaisten välisenä tiedonvälityskanavana.
Sähkölaitteistoturvallisuuden yhteistyöfoorumin toimialana ovat sähkölaitteistot, sähköurakointi, sähkötyöturvallisuus ja tarkastustoiminta.

– Olemme saaneet saanut foorumilta arvokkaita ideoita toimintamme painopisteisiin ja toimintatapoihimme. Lisäksi olemme pystyneet jakamaan turvallisuustietoa foorumin välityksellä, foorumin puheenjohtaja, Tukesin sähkölaitteistoryhmän ryhmäpäällikkö Janne Kinnunen kertoo.

Sähkölaitteistoturvallisuuden yhteistyöfoorumin toimikausi on viisi vuotta ja se kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Alkaneen toimikauden ensimmäisen kokouksen aiheina olivat aurinkosähköjärjestelmien sähkö- ja paloturvallisuus sekä SFS 6000 pienjännitesähköasennukset -standardin muutokset.

Foorumin jäseniä ovat seuraavat yhteisöt:

Energiateollisuus ry
Finanssiala ry
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
Pääesikunta, teknillinen tarkastusosasto
RAKLI ry
Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto
Suomen kiinteistöliitto ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Sähköalojen ammattiliitto ry
Sähköinsinööriliitto ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry
Tampereen korkeakouluyhteisö
Työ- ja elinkeinoministeriö
TIC Forum

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!