Sähkölaitteiston tarkastuttaminen voi näkyä vakuutusmaksuissa

Sähköinfo Oy:n lämpökuvaajakouluttaja Henrik Rouskun mukaan sähkölaitteiden lämpökuvaus on suositeltavaa tilata aina sähköalan ammattilaiselta. ”Jos kuvaaja ei tunne sähkölaitteistojen toimintaa, tulee kuvista tehtyä helposti virhetulkintoja ja vikoja saattaa jäädä huomaamatta”, Rousku sanoo.
Sähköinfo Oy:n lämpökuvaajakouluttaja Henrik Rouskun mukaan sähkölaitteiden lämpökuvaus on suositeltavaa tilata aina sähköalan ammattilaiselta. ”Jos kuvaaja ei tunne sähkölaitteistojen toimintaa, tulee kuvista tehtyä helposti virhetulkintoja ja vikoja saattaa jäädä huomaamatta”, Rousku sanoo.

Yritysten suuronnettomuuksissa tulipalo saa useimmiten alkunsa sähkölaitteeseen tulleesta viasta. Vahinkojen ehkäisemiseksi erityisesti suuret sähkökeskukset on suositeltavaa tarkastuttaa lakisääteisiä määräaikoja useammin.

Jokainen yritys haluaa välttyä turhilta vahingoilta ja tapaturmilta, jotka voisivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaarantaa sen toimintaa. Vakavien vahinkojen ehkäisemiseksi vakuutusyhtiöt suosittelevat varsinkin sähkökeskusten lämpökuvauksia määräajoin. Vakuutusyhtiö Ifin Vesa Muston mukaan sähkölaitteistojen lämpökuvaukset ovat suosittuja yrityksen asiakkaiden keskuudessa.

– Investointi maksaa itsensä takaisin vältettyinä vahinkoina, Musto sanoo.

Vakuutusyhtiö Fennian osastopäällikkö Mika Lydmanin mukaan lämpökuvaus ei automaattisesti pienennä vakuutusmaksua, vaan vaikutus maksuihin riippuu muun muassa siitä, mitä vaikutuksiakuvauksella on kyseisessä kohteessa.

– Jos yksittäistapauksessa on selvää, että investointi alentaa paloriskiä, niin voimme ottaa sen huomioon vakuutusmaksuissa. Mikäli kohteeseen asennetaan lisäksi turvallisuustekniikkaa, kuten automaattisia sammutusjärjestelmiä, voivat palovakuutusmaksut alentua alle puoleen alkuperäisestä, Mika Lydman kertoo.

Huolehdi sähkölaitteiden tarkastuksista

Yrityksen vastuulla on huolehtia, että sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan. Suurten sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen lakisääteinen väli on kymmenen vuotta.

Yrityksissä tulipalot ovat merkittävin vahinkolaji, ja yritysten suuronnettomuuksissa tulipalo saa useimmiten alkunsa sähkölaitteeseen tulleesta viasta. Yrittäjälle voi olla kohtalokasta, jos määräaikaishuolto on jäänyt tekemättä.

– Jos tarkastuksia ei ole tehty ja kiinteistössä sattuu vahinko, vakuutusyhtiö voi vähentää korvausosuuksiaan merkittävästi, jos asioilla todetaan syy-yhteys. Jos voidaan osoittaa, että vahinko johtuu sähkölaitteistosta, johon ei ole tehty määräaikaistarkastusta, vakuutusyhtiö voi tehdä 10 – 20 prosentin vähennyksen. Miljoonavahingossa se on todella iso summa, Vesa Musto sanoo.

Neuvottele investoinneista etukäteen

Turvallisuusparannukset eivät automaattisesti alenna vakuutusmaksuja. Alan etujärjestöstä Finanssiala ry:stä suositellaan, että asiakkaan kannattaa ensin kysyä yhtiöstä, vaikuttavatko suunnitellut operaatiot mitenkään maksutasoon tai vahinkokohtaiseen omavastuuseen.

– Asiakkaalle voi tulla yllätyksenä se, että kun hän on asennuttanut esimerkiksi tietynlaisen kameravalvontajärjestelmän neuvottelematta ensin asiasta vakuutusyhtiön kanssa, käykin ilmi, että asennus ei laskekaan vakuutusmaksuja, johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialasta kertoo.

– Olennaista on, parantuuko yleinen turvataso. Sen taas määrittelee vakuutusyhtiö, Mero lisää.

Lähtökohtana kuitenkin on, että järkevät investoinnit palkitaan. Jos kohteeseen on asennettu esimerkiksi vesivahinkovahti, ei vuotovahingon korvauksista välttämättä peritä lainkaan omavastuuta.

Tuomo Tarvas, teksti
Mikko Arvinen, kuvat

Artikkeli on julkaistu Sähkömaailma Extraa edeltäneessä Sähköala-lehdessä. Lehden tilaajat voivat lukea kaikki vanhat artikkelit Sähkömaailman sähköisessä arkistossa.

Verkkokursseja voi suorittaa koska tahansa!